Kamu Personeli Alım İlanları

En az KPSS 55 ve 60 Puan ile 10 bin Adalet Bakanlığı personel alımı!

2021 Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayımlanması merakla beklenirken 2021 yılında Ocak ayında yayınlanması beklenirken yayımlanmaması Adalet Bakanlığı personel alım bekleyenleri üzdü.

2021 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2021 Adalet Bakanlığı personel ve memur alım ilanında adaylar 2021 Adalet Bakanlığı personel alım ilanı ne zaman? sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

EN AZ KPSS 55 PUAN İLE ADALET BAKANLIĞI 10 BİN MEMUR ALIMI

En az KPSS 55 puan ile Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarına adayların en az KPSS 55 puan şartı olması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı memur alımı genel başvuru şartları şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir