Gündem

Son dakika maske takma zorunluğunda flaş gelişme! Emsal karar çıktı

Son dakika maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde maske takmayanlar kesilen 900 TL Para cezası ile ilgili olarak Osmaniye 1. Sulh Ceza hakimliği flaş bir emsal karara imza attı.

MASKELERLE İLGİLİ OSMANİYE’DE EMSAL KARAR!

Osmaniye’de görev yapan Avukat Ufuk Deprem ve müvekkili tarafından Osmaniye Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarih 2020/855 idari yaptırım karar defteri sıra numaralı ve 900,00 TL tutarlı idari para cezasına 17 Eylül tarihinde itiraz edilen maske takmama cezası ile ilgili verilen karar dikkat çekti.

DETAYLARINA KAMUPERSONELİ.NET ULAŞTI

Maske takmama cezası ile ilgili olarak Kamupersoneli.net’in ulaştığı bilgilere göre 1593 sayılı Kanun’un 27. maddesi kapsamında açıkça sıralanan tedbirler arasında maske tedbiri olmamasından dolayı Avukat Ufuk Deprem ve müvekkili kesilen cezaya itiraz etti.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSLERİ TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİDİR

Avukat Ufuk Deprem ve müvekkili tarafından edilen itiraz sonucunda Osmaniye 1. Sulh Ceza hakimliği, “1593 sayılı Kanun’un 27. maddesi kapsamında, Valinin başkanlığında toplanan ve yasal bir heyet olan il umumi hıfzıssıhha meclisleri, il genelinde genel sağlığı tehdit eden sakıncaların giderilmesi amacıyla gerek kamunun gerekse gerçek ve tüzel kişilerin salgınla mücadelede uyması gereken tedbirleri almaya yetkilidir.” denildi.

Alınan kararın devamında, ” 1593 sayılı Kanun’da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin genel sağlığı tehdit eden sakıncaları gidermek için alabilecekleri tedbirlerin; Kanun’un 72. maddesinde sınırlı sayıda yazılı tedbir türleriyle sınırlandırılmadığı, ancak alınacak tedbirlerin Kanun’da yazılı çerçevede genel sağılığı tehdit eden sakıncaları gidermek maksadıyla tesis edilebileceği açıktır.” ifadeleri yer aldı.

Kararın devamı şöyle:

Bir il genelinde, solunum yoluyla çok hızlı şekilde insandan insana bulaşan COVID-19 hastalığının tespit edilmesi halinde, genel sağlığı tehdit eden sakıncalı bir durumla karşı karşıya kalındığının, dolayısıyla bu sakıncalı durumun giderilmesi amacıyla “maske takma yükümlülüğü” gibi tedbirlerin, Valinin başkanlığında toplanan il umumi hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmiştir.

5442 sayılı Kanun’un 66/1. maddesinde Valilerce kanunların verdiği yetkiye istinaden çıkarılan emirlere riayet etmeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereği idari para cezası uygulanacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince düzenlenecek idari yaptırım kararının hukuka uygun olduğunun kabul edilebilmesi için, İl umumi hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınan tedbirler ve bu tedbirlere uyulmaması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanacağının, gerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse il genelinde yaşayan halka 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66/1. Maddesinde belirtilediği üzere usulüne uygun şekilde ilan edilmesi ve 1593 sayılı Kanun gereğince Umumi Hıfzıssıhha Meclislerince alınacak kararların icra yetkisi Valilere verildiği dikkate alındığındail merkezinde Vali tarafından düzenlenmesi gerekir.

MASKE TAKMA TEDBİRİ/ YÜKÜMLÜĞÜ NEDENİYLE PARA CEZASI KESİLEMEZ

Somut uyuşmazlık konusu idari yaptırım kararı ile muteriz hakkında maske takma tedbirine uymamak eylemi nedeniyle 1593 sayılı Kanun’un 282. Maddesi gereğince idari para cezası düzenlenmiş ise de; 1593 sayılı Kanun’un 282. maddesinde; bu Kanun’da yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirilmekle birlikte, 1593 sayılı Kanun’un 72. maddesinde, salgın ve bulaşıcı hastalıklardan birinin görülmesi veya şüphelenilmesi halinde uygulanabilecek tedbirler içerisinde “maske takma tedbiri/yükümlülüğü” bulunmamaktadır. Dolayısıyla, salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında alınacak “maske takma tedbiri/yükümlülüğü” 1593 sayılı Kanun’da açıkça düzenlenen bir zorunluluk olmadığı gibi bu tedbire aykırı hareket edilmesi eylemi nedeniyle 1593 sayılı Kanun’un 282. Maddesinin uygulanması mümkün görülmediğinden itirazın kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

AVUKAT UFUK DEPREM: İTİRAZIMIZ KABUL EDİLDİ VE KAZANDIK

Osmaniye Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarih 2020/855 idari yaptırım karar defteri sıra numaralı ve 900,00 TL tutarlı idari para cezasına müvekkili ile birlikte itiraz ettiklerini dile getiren Avukat Ufuk Deprem, itirazları sonucunda mahkemeyi kazandıklarını açıkladı. Karar hakkında açıklama yapan Avukat Deprem, “Karar bizim acımızdan olumlu oldu. Uzun süredir itirazımıza karşılık gelmesini bekledikten sonra gelen karar ile sevindik.” dedi.

Bir Yorum

  1. Şimdi mahkeme kazanıldı tamam, maske takmayanlar yüzünden virüs daha çok yayılacak kafe ve lokantalar daha geç açılacak sağlık çalışanları ailesiyle daha az görüşecek okullar daha geç açılacak vs olsun maske takmayana ceza yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir