Ekonomi

En az 2000 TL nakit para verilecek kişiler açıklandı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506) yayımlandı.

CİRO KAYBI DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Yayımlanan kararın amaç ve kapsam kısmında, “Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desek ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.” denildi.

KİMLERE NAKİT PARA DESTEĞİ VERİLECEĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan kimlere Ciro kaybı desteği yapılacağı detaylı bir şekilde açıklanarak, “Ciro kaybı desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği, İ sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci, 446 ncı ve 453 öncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programları çerçevesinde verilir.  Bu destekten, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 21/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu 9650 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanır.” denildi.

EN AZ 2000 TL NAKİT PARA VERİLECEK

Ne kadar Ciro kaybı desteği verileceği de açıklanarak, “Tek seferde ödenmek zere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere ikinci fikra kapsamındaki işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalar tutarının 63’ü esas alınarak verilir. İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır, Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz.” ifadeleri yer aldı.

Yayımlanan kararın devamı şöyle:

Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgın Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü tikralan kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 1323 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğindeki mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.

(6) Fazla veya yersiz ödendiği tespil edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsi) Usulü Hakkımda Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

(7) Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Ciro: İşletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizınetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer akarı tutarların toplanması suretiyle bulunan tutarı,

c) Ciro kaybı: 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını,

ç) Ciro kaybı desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,

d) İşletme: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık
tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi
mükellefiyeti olan mükellefleri, ifade eder.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir