Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Bolu İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bolu İl Özel idaresi Devlet Personel Başkanlığında 28 Nisan 2016 tarihinde bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Bolu İl Özel İdaresi kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana başvurular 28 Nisan 2016 tarihinde başladı ve adaylar 9 Mayıs 2016 tarihine kadar ilana başvuru yapabileceklerdir. İlanın detayları ise şu şekilde belirtilmiştir;

1-SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:

1.1)İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşında; İl Genel Meclisinin 08/04/2016 tarih ve 124 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 36. maddesinin 3. fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3’üncü fıkrası hükümlerince tam zamanlı sözleşmeli 1(Bir) adet İnşaat Mühendisi istihdam edilecektir.

1.2)Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

1.3)İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.

1.4)Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir