Kamu Personeli Alım İlanları

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi En az 7000 TL Maaşla personel alımı yapılacak!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi açıklandı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personel alım ilanında adayların merak ettiği tüm soruların cevapları açıklandı.

EN AZ 7000 TL MAAŞ VERİLECEK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylara en az 7000 TL maaş verileceği öğrenildi.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Üniversite personel alım ilanında başvuruların bugün başladığı belirtilirken adayların 9 Mart tarihine kadar ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneliBasvuru adresiden elektronik ortamda
yapılacakları aktarıldı.

PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir
durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.),
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.)
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y3 – YAZILIM GELİŞTİRİCİ (2 Kişi – 1,5 Katına Kadar)

1. Proje kapsamında ara yüz çalışması yapabilmeli, HTML ve CSS yazabilmelidir.
2. C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir.
3. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmelidir.
4. HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
5. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır,
6. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
7. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır.
8. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

S1 – TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar)

1. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.)
kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş
olmalıdır.
2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim,
başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme,
yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
4. Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum,
yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun
çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25
ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
gerçekleştirmiş olmalıdır.
7. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
8. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim
sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve
sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.
10. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2)
kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
gerçekleştirmiş olmalıdır.
11. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS
servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
12. Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve
yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun
giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir

PERSONEL ALIM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir