Personel Alımı

Kura ve sözlü sınav ile üniversiteye işçi alınacak!

Kura ve sözlü sınav ile işçi alımı bekleyenlere müjdeli haber Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden geldi.

ÜNİVERSİTEYE ERKEK KADIN İŞÇİ ALINACAK

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında kura ve sözlü sınav ile erkek kadın işçi alınacağı bildirildi.

7 ERKEK 2 KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI OLACAK

Yayımlanan personel alım ilanında aktarılan bilgilere göre sürekli işçi statüsünde 7 erkek 2 kadın güvenlik görevlisi alımı olacağı aktarıldı.

KURA VE SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAKLAR

Başvuru yapacak olan adayların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 08/02/2021-12/02/2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve eDevlet üzerinden online olarak başvuru yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI GENEL  BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde
Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
8. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
9. Alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız
feshedilecektir,
10. Öncelikli sayılan adayların anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları
gerekmektedir.
11. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.
12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

1-En az ortaöğretim (lise ve dengi) en fazla Önlisans mezunu olmak.
2- 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve
son başvuru tarihi itibariyle özel güvenlik eğitim sertifikasının dolmasına en az 1 (bir)
yıl kalmış olmak.
3-18 yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak.
4-Üniversitemizin tüm birimlerinin iç ve dış mekânlarında vardiyalı sistemde
çalışmaya engel durumu olmamak.(Başvuru yapan tüm adaylar Üniversitenin tüm
işyerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır)
5-Belgelendirmek şartıyla ilan başlama tarihi itibari ile Bingöl ilinde ikamet ediyor olmak.
6-İlana başvuran adayların en az 170 cm boyunda olması gerekmektedir. (Sözlü
sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliği veya ilgili sağlık kuruluşlarından
istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
7- Silahlı “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip olmak,
8- Göreve başlamaya hak kazanan personelin güvenlik görevini yapmaya engel
olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık
kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
9- Askerliğini yapmış olmak, Muaf veya Tecilli Olmak.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir