EkonomiGündem

Ziraat Bankası kredi çekenler için son dakika gelişmesi!

Ziraat Bankası tarafından verilen krediyi çekenleri yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandığı görüldü. Ziraat Bankası kredisi çekenler için flaş gelişme haberimizde...

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ziraat Bankası kredi çekenler için flaş bir gelişme yaşandı. Ziraat Bankası kredisi çektikten sonra kredi borçlarını ödeyemeyenler hakkında Ziraat Bankası tarafından uygulanmaya başlanan icraları da ilgilendirdiği görüldü.

ZİRAAT BANKASI KREDİSİ ÇEKENLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sunuldu.

BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK

Ziraat Bankası kredi çekenleri kapsayan kanun teklifinde, “Teklif ile, çiftçi ve besicilerin tarım kredi kooperatifleri ile bankalara olan borçlarının beş yıl süreyle ertelenmesi, borç faizlerinin silinmesi ve bu borçlara ilişkin icraların durdurulması amaçlanmaktadır.” denildi.

TBMM’ye sunduğu kanun teklifi gerekçesinde, “Tarım ülkelerin kendi kendine yeterlilik düzeyinin yükseltilmesi, kırsal kesimin kalkınması ve artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok amaca direk etki etmektedir.” diyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER, “Bu amaçlara ulaşabilmek için tarım sektörüne ve çiftçiye gerekli destekler sağlanmalı, uzun vadeli plan çerçevesinde tarım sektörünün devlet tarafından yönlendirilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER’in sunduğu kanun teklifi gerekçesinin devamı şöyle:

Ülkemizde tarımsal üretimde kullanılan ilaç, mazot, tohum, gübre, elektrik gibi maliyet unsurlarının her geçen gün fiyatının artması üreticinin zarar etmesine sebebiyet vermektedir. Ayrıca yedek parça ve tarımsal ekipmanların fiyatları artmaktadır. Döviz kurlarının yükseldiği son dönemlerde girdi maliyetlerindeki artış üretim maliyetlerine de direk yansımaktadır. Bu bağlamda tarımsal üretim aşamasında kullanılan tohum, gübre, mazot, zirai ilaç ve hayvancılığın en önemli maliyet kalemi olan yem ham maddeleri vb. ürünlerinin bir kısmı ithal olduğundan kur artışından olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuzlukların yanında ithalata dayalı tarım politikalarının izlenmesi neticesinde ürününü değerine satamayan çiftçi her geçen gün borç batağına sürüklenmektedir.

Ülkemizde her geçen yıl Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasına borcu olan çiftçi sayısı artış göstermekte olup beraberinde gelen hacizler neticesinde çiftçi üretimden uzaklaşmaktadır. Çiftçi emeğinin karşılığın almakta güçlük çekmekte ve borcundan daha az miktarda kazanç elde etmektedir. Bu kısır döngü içerisine giren üretici, borç faizleriyle baş edemezken üretimi doğrudan etkileyen, tarımda kullandığı araçların ve tarım alanlarının haciz edilmesi ile birlikte tam anlamıyla bir çıkmaza sürüklenmektedir.

Tarımın sürdürülebilirliği için genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin, gençleri üretici olarak köylerde tutması devamlılık açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak çiftçilerin yaşadığı sorunlar gençlerin sektöre bakışını da olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizde tarım sektöründeki problemlerin çözülememesi ve geçen süreç zarfında daha da kötüye gitmesi tarımda düzenli politikaların olmadığını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Çiftçinin içinde bulunduğu durum ve yaşadığı olumsuzlukların devam etmesi açıkça göstermektedir ki, kısa süreçte de düzelme beklenmemektedir. Bu sebeple çiftçi ve besicilerimizin, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve bankalara olan borçlarının beş yıl süreyle ertelenmesi, borç faizlerinin silinmesi ve icraların durdurulmasını öngören bu teklif ile birlikte
çiftçilerin bir nebze olsun nefes alması ve üretime dönmesi için önemli bir adım olacaktır.

MADDE 1- 6/6/2003 tarihli ve 4876 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından kullandırılan ve bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi gelmemiş ya da takip hesaplarında kayıtlı bulunan tarımsal kredilere tahakkuk ettirilmiş
faizleri silinerek, ilk taksiti Ocak 2026’da ödenecek şekilde ertelenir.

Bu madde kapsamındaki tarımsal krediler hakkında başlatılmış bulunan idari veya kanuni takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir