İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Ticaret Bakanlığı İŞKUR üzerinden KPSS’siz kura ile daimi personel alacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden KPSS'siz kura ile daimi Ticaret Bakanlığı personel alım ilanı yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapanlar arasından kura ile daimi personel alımı yapacağını duyurdu.

KPSS ŞARTI YOK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapacak adaylar için Ticaret Bakanlığı daimi personel alım ilanında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmadan başvuru yapacağı görüldü.

35 YAŞINI AŞMAMIŞ ADAYLAR BAŞVURU YAPACAK

Bakanlık tarafından açıklanan personel alım ilanı başvuru şartları arasında adayların 35 yaşını aşmamış olma şartını da sağlamaları gerekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Öte yandan bakanlığın personel alımı için diğer başvuru şartları şöyle:

1.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için Özel Başvuru Şartları

i. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

ii. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

v. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak.

vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

Beden İşçisi Kadrosu için Özel Başvuru Şartları

i. En az ortaöğretim mezunu olmak

ii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 15.02.2021 tarihinde İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

2. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

KURA İŞLEMLERİ, TARİHİ VE YERİ

1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

2. Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir.

4. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz web sayfasından duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

5. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Yorum

  1. Lütfen sayın devlet büyüklerim ne olur lütfen 2021 yılı için istanbul gaziosmanpaşa ve bayrampaşa kamu kurumları kpssli ve kpss siz memur alımı yaparmısınız senelerdir bunun için bekliyoruz lütfen puanları düşermisiniz bunun için bekliyoruz iş bulamıyoruz atanamıyoruz duyun sesimizi lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir