Ekonomi

Gübre ve zirai ilaç fiyatları 2-3 katına çıktı!

Mersin Milletvekili BAKİ ŞİMŞEK: gübre ve zirai ilaç fiyatları 2-3 katına çıkmıştır. Şu anda dövizde, dolarda ve Euro’da bir düşüş olmasına rağmen maalesef gübre fiyatlarında ve ilaç fiyatlarında bir indirim yapılmamaktadır.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin): Pandemi şartlarında çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımız çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle girdi maliyetlerinden dolayı, dövizdeki, dolar ve Euro’daki artışlardan dolayı gübre ve zirai ilaç fiyatları 2-3 katına çıkmıştır. Şu anda dövizde, dolarda ve Euro’da bir düşüş olmasına rağmen maalesef gübre fiyatlarında ve ilaç fiyatlarında bir indirim yapılmamaktadır. Buraya Bakanlığın gerekli müdahaleleri yaparak özellikle şubat, mart, nisan aylarında -çiftçinin gübre ekim zamanıdır- buna mutlaka bir çözüm üretilmesi ve çiftçilerin 2021 yılı desteklerinin bu yıla mahsus olarak, pandemi şartlarından dolayı mutlaka erken ödenmesi gerekmektedir. Çiftçinin Ziraat Bankasına yüzde 5’ten ödeyemediği krediyi şimdi yüzde 20’yle yapılandırıp ödemesi mümkün değil. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçlarına da mutlaka yapılandırma istiyoruz, yoksa gerçekten çiftçilerimizi zor günler bekliyor.

Yine, yem fiyatlarında da anormal artışlar var. Hayvancılarımız için de aynı şartların uygulanması, yem fiyatlarında bir indirim yapılması ve bunlara da destek verilmesi gerekmektedir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde): Çiftçilerimize pandemi döneminde rutin desteklemeler dışında ek bir destek verilmemiştir. Çiftçilerimiz çok zor şartlarda tohumu toprakla buluşturma çabası içindedir. Ekim süreci bazı bölgelerde başlamıştır. En çok kullanılan üre gübresi ton fiyatı dört ay önce 1.850 lirayken zamlar sonucu piyasada 3.100 liraya çıkmıştır. Çiftçi yeterli gübre kullanamazsa verim ve rekolte düşecektir. GÜBRETAŞ’ın fiyatı 2 bin 795 lira olarak açıklamasına rağmen bayilerinde gübre bulunmamaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi tonu 3 bin 50 liraya satsa da çiftçiye maliyeti nakliyeyle artmaktadır. Çiftçiler tohumdaki, ilaçtaki, gübredeki, kullandığı elektrikteki artıştan dolayı zor durumdadır. Banka ve Tarım Kredi borçları icra takibine dönüşmüştür. Artan yem fiyatlarında besiciler kara kara düşünmektedir. Çiftçilerimiz ve besicilerimiz için iktidar gerekli destekleri sağlamamaktadır. Bu gıda güvenliği açısından risk yaratan bir durumdur. Çiftçilerimize gerekli destek verilmeli, gübre fiyatları düşürülmelidir.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Gübre fiyatları AKP’den önce uzaya gitti. Üre gübresi altı ay önce 1.800 liradan satılıyordu, şimdi 3.000-3.100 lira arasında. Tarım kredi kooperatifleri üre gübresini çiftçiye tonu 3.050 liraya peşin fiyatla satmakta. Bu fiyatlarla çiftçinin bitki ihtiyacı kadar gübre kullanması mümkün değil. Bitki ihtiyacı kadar gübre kullanılmadığı zaman hem rekoltede hem kalitede büyük kayıplar meydana gelecektir. Gübrelere gelen faiz zamları, çiftçinin bir dekar için aldığı mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve prim desteklerinin tamamını yuttu gitti.

Çiftçinin hiçbir sorununa çözüm getiremeyen Tarım ve Orman Bakanlığının gübrede yaşanan fahiş artışı izlemeyi bırakıp bir çözüm getirmesi gerekir. Bu gübre fiyatları çiftçi için altından kalkılamaz bir hâl almıştır. Tarım Bakanına soruyorum: Üre gübresinin ülkemize geliş maliyeti nedir? Arada kimler kazanmaktadır?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir