GenelGündem

12 Şubat 2021 Cuma Resmi Gazete yayımlandı! Yeni kararlar belli oldu

Türkiye'de yaşayanları yakından ilgilendiren kararların yer aldığı 12 Şubat 2021 Cuma Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlandı.

Herkesin merak ettiği, dikkat çeken kararların bulunduğu 12 Şubat 2021 Cuma Resmi Gazete yayımlandı.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Resmi Gazete’de yer alan kararların bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ve geçerli olacağı aktarıldı.

12 ŞUBAT RESMİ GAZETE

12 şubat 2021 Resmi Gazete içerisinde yer alan kararlar şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– 2021 Yılının Hacı Bektaş Veli Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2021/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)
–– 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)
–– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2021/2)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/13, K: 2020/68 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir