EğitimGündem

Üniversitelerde yeni dönem başlatacak kanun teklifi TBMM’ye sunuldu!

Üniversitelerde yeni bir dönemin başlamasını sağlayacak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Üniversitelerin açılması ile birlikte üniversite öğrencilerini sevindirecek kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

KANUN TEKLİFİ SUNULDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) CHP Milletvekili Ensar AYTEKİN tarafından, “Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sunulduğu bildirildi.

Sunulan kanun teklifinde, “Teklif ile, devlet üniversitesi öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği sağlanması amaçlanmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ YEMEK

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi şöyle:

Eğitim politikaları, kalkınmanın ve ülkelerin geleceğe taşınmasının temel anahtarıdır. Bütün dünyada devletler; çağı yakalayan, dünyada bilgide rekabet edebilen nesillerin yetişmesi için kendi genç nüfuslarına yatırım yapmaktadır. Bu durum aynı zamanda sosyal devletin de bir gereğidir. Eğitim ekonomisinin dünyayı şekillendirmeye başladığı 2i.yüzyılın ilk çeyreği; bu yüzyılı yalnızca bilişim çağı ilan etmemekte, aynı zamanda devletlerin sosyal sermayesini de yeniden inşa etmektedir.

Dünyadaki gelir eşitsizliğinden ciddi şekilde etkilenen eğitim, devletleri özel girişimler karşısında da bir dizi tedbir almaya sevk etmektedir. Yarı kamusal hizmet olarak ele alınan eğitim; bu niteliğiyle devlete de bir takım ödevler yüklemektedir. Eğitim hakkı kavramı kapsamında ele alınan bu ödevler, yurttaşın korunmasını amaçlar ve sosyal devlet ilkesinin doğal bir sonucu olarak yorumlanır. Nitekim anayasamız da eğitim hakkını 42.maddede düzenlerken, detaylı bir şekilde ele alır ve sosyal devlete vurgu yapar. Devletin alacağı tedbirleri ve yardımları öngörür. Bunu da “.. Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarıılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.” hükmüyle inşa eder.

Türkiye’de üniversite eğitimi gören gençler, ekonomik tablolardan ciddi şekilde etkilenmektedir. Özellikle devlet üniversitelerindeki öğrencilerin aylık eğitim maliyetleri ortalama olarak iyileştirilmiş asgari ücret seviyesindedir. Üniversitelinin aldığı burs ve kredi, anayasal bir hak olsa da bu miktarlar çoğu zaman yetersiz kalmakla ve üniversiteli birey; ailelerinden ekonomik olarak takviye yapmaktadır. Pandemi koşulları ve dolar kurundaki değişiklikle birlikte enflasyon oranlarındaki yükseklik hane halkı düzeyinde ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Her ne kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olsa da normalleşmeye geçilmesiyle birlikte eğitim alanlarında ve yükseköğretimde de ciddi sorunların yaşanacağı düşünülmektedir.

Verdiğimiz kanun teklifi ile devlet üniversiteleri bütçelerine ödenek konularak, beslenme hakkı konusundaki ihtiyaçların Devlet tarafından ücretsiz olarak sunulması suretiyie, üniversitelilerin yükünün azaltılması amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir