GündemMevzuat

Emekli aylıklarıyla birlikte her ay 100 Türk lirası ödeme yapılacak!

Uzman Erbaş Kanunu’nda 2010 yılında 6000 sayılı Kanun’la yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlardan emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar devlet memuru olarak istihdam edilenlere makam tazminatı ödenmesine, hak kazanamamış olanlara her ay emekli aylıklarıyla birlikte ayrıca 100 Türk lirası ödeme yapılacaktır, bu kanuni düzenlemeyle ile… Yapılan düzenleme hakkında açıklamalar yapan Millî Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz şu bilgilere yer verdi;

Bu gelen kanun 44 maddelik bir kanun. Öncelikle, Komisyon üyelerimizin her birine sonsuz teşekkür ediyorum CHP’den, HDP’den, MHP’den, İYİ PARTİ’den ve AK PARTİ’den dâhil olmak üzere. Sayın Vekilimiz Bayram Bey de söyledi, oy birliğiyle geçiyor, bundan dolayı teşekkür ediyorum. Niçin? Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut sorunlarının bir kısmına çözüm bulmak için; hepsine değil ama bir kısmına çözüm bulmak için bütün partilerimizin oy birliğiyle rıza göstermesinden, destek vermesinden biz çok memnunuz.

Uzman erbaş emeklilik yaşı

Emekli Sandığı Kanunu’nda bir değişiklik yaptık. Uzman erbaş emeklilik yaşını 52’den 55’e yükselttik ve eğer ki sefer döneminde ihtiyaç duyulursa -daha önce subaylar ve astsubaylara böyle bir hak vardı- uzman erbaşlardan da 60 yaşına kadar sağlık durumlarının elverişli olması hâlinde orduya alınabileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

Her ay emekli aylıklarıyla birlikte ayrıca 100 Türk lirası ödeme yapılacak

Yine, Uzman Erbaş Kanunu’nda 2010 yılında 6000 sayılı Kanun’la yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlardan emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar devlet memuru olarak istihdam edilenlere ek madde 81 uyarınca makam tazminatı ödenmesine, hak kazanamamış olanlara her ay emekli aylıklarıyla birlikte ayrıca 100 Türk lirası ödeme yapılacaktır, bu kanuni düzenlemeyle.

Askerî kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri

Yine, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda değişiklik yaptık. Bu değişiklikle kiraya verilen ve üçüncü şahıslara işlettirilenler hariç olmak üzere askerî kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderlerinin genel bütçeden karşılanmasını istedik. Bu maddenin arkasındaki gerekçe kantin hizmetleri bir ticari işletme değildir, kışlalarda Mehmetçik’e verilen bir hizmet olarak görülmesi gerektiğinin düşünülmesini istedik.

Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personel

Yine, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda değişiklik yaparak sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9’uncu maddesi hükümlerine göre de ödeme yapılmasına imkân sağladık.

Yine, Millî Savunma Bakanlığınca celp ihtiyacı fazlası sağlık sınıflarına mensup yedek subayların güvenlik güçleri ile gazilere sağlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görevlendirilebilmesi mümkün olacak.

Yine, 2024-2025 öğretim yılı sonuna kadar Millî Savunma Üniversitesi ve bağlılarında yetkinliği olan emekli kamu görevlilerinin de -askerî var, sivili var, hepsi- ders verebilmelerine imkân tanıdık.

Astsubaylıktan subaylığa geçiş

Yine, 40’a yakın astsubayın -bu sadece Deniz Kuvvetlerinde olduğu ifade edildi- subaylığa geçiş nasıpları düzeltildi. Gerekçesi de şuydu: 2007 yılından önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubaylıktan subaylığa geçişte, bir üst rütbeye terfide kursun geç başlatılmış olması nedeniyle mağdur oldukları ifade ediliyordu, bunu düzelttik.

Emekli Uzman Erbaşlar Derneği

Yine, Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun var. Bu kanunun kapsamı içerisine Emekli Uzman Erbaşlar Derneğini de aldık.

Seferberlik Savaş Hali Kanunu’nda değişiklik

Yine, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nda değişiklik yaparak Millî savunma Bakanlığının ve Genel Kurmay Başkanının seferberlik ve savaş hâlindeki görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden düzenledik.

Sağlık kurulu raporuyla aynı branşta emekli olacakları yaşa kadar göreve devam edebilecek

Yine, Uzman Erbaş Kanunu’nda değişiklik yaparak komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranların sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir sağlık kurulu raporuyla belgeleyenler aynı branşta emekli olacakları yaşa kadar göreve devam edebilecekleri düzenlemesini getirdik.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklik

Yine, Sayın Başkanım, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklik yaptık. Biraz önce İsmail Bey de açıkladı. Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına atanan sivil tabiplerin özellikle acil ihtiyaç duyulan durumlarda iki aya kadar geçici görevlendirilebilmelerinin yapılması, olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanınca 3 kat uzatılabilmesi; ayrıca, belirtilen yerlerde devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan personelin buralarda geçirecekleri hizmet sürelerinin 1,5 katı olarak hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz.

MYO’da yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı

Yine, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’nda değişiklik yapıyoruz. Harp okulları için var olan düzenlemeyle uyumlu olarak astsubay meslek yüksek okullarında da yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam edebilmesine imkân sağlanmaktadır.

Yine, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun’da değişiklik yapılarak uzman erbaşlara ilk beş aylık intibak dönemini tamamlamaları şartına bağlı olarak ilk nasıp istihkakı olarak 1 adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve 1 kutu mermi verilmesi öngörülmektedir.

Yine, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yaparak devre kaybeden askerî öğrenciler devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da da değişiklik yapıyoruz. Burada da Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece yurt içi ve yurt dışı harekâtlarda -sadece harekâtlarda- görevli uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erlerin de acil bakım, onarım işlerini yapabilmelerini sağlıyoruz.

Yine, Askeralma Kanunu’nda değişiklik yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin temsil yükümlülüklerinin askerlik hizmetiyle bölünmemesini teminen askerlik yükümlülükleri üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenmekteydi. Anayasa değişikliğiyle, bildiğiniz gibi, milletvekili seçilme yaşı 18’e indi.

Seçilme yeterliliği koşulları arasından askerlik hizmetini yapmış olmak çıkarıldı, askerliğiyle ilişiği olmamak koşulu getirildi. Yine, son yaptığımız değişiklikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmetine başvuranların döviz miktarı yatıracağı gün karşılığı TL ödenmesi imkânı da getirilmektedir.