Teknoloji

Finans sektörü hızlı bir teknolojik değişim geçiriyor!

Başta bankalar olmak üzere finans sektörü hızlı bir teknolojik değişim geçiriyor. Geleneksel bankalar, fiziksel şubeleri olmayan çevrimiçi girişimlerin rekabetiyle karşı karşıyadır. Sosyal medya ve diğer dijital platformlar ödeme ve krediye doğru genişliyor. COVID-19 tarafından tetiklenen dijital hizmetlere olan talep artışı, bu dönüşümü turbo şarj ediyor. Tanık olduğumuz birleşme fintech inovasyonuna yön veriyor ve önemli soruları gündeme getiriyor. Son finansal inovasyonun, bildiğimiz şekliyle finansmanı kökten kaldırabilecek dönüştürücü yönleri nelerdir? Finansın dönüşümü hangi yeni politika zorluklarını getirecek?

Finansal yenilikçiliğin iki alanını birbirinden ayırıyor. Biri bilgi: örneğin kredi itibarını belirlemek için müşterilerle ilgili verileri toplamak ve analiz etmek için yeni araçlar. Diğeri iletişim: müşteri ilişkilerine ve finansal ürünlerin dağıtımına yeni yaklaşımlar. Her boyutun bazı dönüştürücü bileşenler içerdiğini iddia ediyoruz.

Yeni bilgi türleri

En dönüştürücü bilgi yeniliği, müşterilerin çeşitli çevrimiçi etkinliklerinin dijital ayak izlerinden gelen yeni veri türlerinin kullanımındaki artıştır – esas olarak kredi değerliliği analizi için.

Sözde katı bilgileri (gelir, çalışma süresi, varlıklar ve borçlar) kullanarak kredi puanlaması yeni bir şey değildir. Tipik olarak, ne kadar çok veri mevcutsa, değerlendirme o kadar doğru olur. Ancak bu yöntemin iki sorunu var. Birincisi, zor bilgi “döngüsel” olma eğilimindedir: iyi zamanlarda kredi genişlemesini artırır ancak gerileme dönemlerinde daralmayı şiddetlendirir.

İkinci ve en karmaşık sorun, yeni girişimciler, yenilikçiler ve pek çok kayıt dışı çalışan gibi belirli insan türlerinin yeterli somut veriye sahip olmayabilmesidir. Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınan iyi maaşlı bir gurbetçi bile, kredi kaydı olmadığı için kredi kartı alamama ve kredi kartı eksikliği nedeniyle kredi siciline sahip olmama muammasına kapılabilir.

Fintech, çeşitli finansal olmayan verilere dokunarak ikilemi çözer: İnternete erişmek için kullanılan tarayıcı ve donanım türü, çevrimiçi aramaların ve satın almaların geçmişi. Bir zamanlar yapay zeka ve makine öğrenimi ile desteklenen bu alternatif veri kaynaklarının genellikle geleneksel kredi değerlendirme yöntemlerinden daha üstün olduğunu ve örneğin kırsal kesimdeki kayıt dışı çalışanlara, hanehalklarına ve şirketlere daha fazla kredi sağlayarak finansal katılımı ilerletebileceğini gösteren son araştırma belgeleri alanlar.

Yeni iletişim kanalları

İletişim inovasyonu, sosyal medya, mobil iletişim ve çevrimiçi alışverişte tüketicilerin günlük yaşamlarının çoğuna nüfuz ederek dijital ayak izlerini ve mevcut verileri artıran çeşitli dijital platformlar tarafından yönlendirilir. Amazon, Facebook veya Alibaba gibi platformlar, ekosistemlerine giderek daha fazla finansal hizmet dahil ederek, ödemeler , varlık yönetimi ve finansal bilgi sağlama konularında bankalarla rekabet eden yeni uzman sağlayıcıların yükselişini mümkün kılıyor.

Teknoloji yine mevcut bir eğilimi güçlendiriyor. Şahsen banka şubesi ziyaretlerinden uzaktan, çevrimiçi iletişime geçiş genellikle müşteri rahatlığını artırır ve finansal aracılığı daha uygun maliyetli hale getirir. Ayrıca, artık daha uzaktaki müşterilere hizmet verebilen bankalar arasındaki coğrafi rekabeti de artırıyor.

Dijital dönüşümün etkileri finans sektörü için güçlüdür ve sektör zaten bilgisayarlara en çok bağımlı durumdadır. Bu, son yirmi yılda Avrupa Birliği’nin en büyük 15 ekonomisinde bulunan çevrimiçi bankacılık kullanımının ikiye katlanmasıyla birleşiyor. Ve ortalama yüzde 50 kullanımla, büyümek için hala önemli bir alana sahiptir.

Politika zorlukları

Bu büyüme potansiyeli, bilgi ve iletişimdeki dijital yeniliğin daha da derinleşmesini ve çeşitli politika alanlarında yeni önceliklere yol açmasını sağlıyor. İhtiyati düzenleme belki de en önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Düzenleyicilerin, COVID-19 krizi sırasında ilk gerçek hayat stres testiyle karşı karşıya kalan yeni kredi teknolojileri ve iş modellerinin operasyonel risklerini değerlendirmeleri gerekir.

Diğer riskler de büyük önem taşıyor : daha fazla siber güvenlik riski (daha fazla çevrimiçi hizmet kullanan finansal kurumlar ve müşteriler suçlular için potansiyel yeni fırsatlar yaratır) ve düzenleyici arbitraj (iş modellerini düzenleyici gözetimi azaltmak için uyarlamak). Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için, düzenleyici kurumların uzmanlıklarının sektörün uzmanlığıyla eşleşmesini sağlamaları gerekir – bu, finansal teknoloji alanına daha fazla yetenek girdikçe ve yeniliğin hızı arttıkça daha da zorlaşabilen tarihsel olarak zor bir şey.

Para politikası ortamı da değişecek. Sert bilginin döngüsel önyargısı (yükseliş ve düşüşleri şiddetlendirmek), merkez bankacılarının daha “konjonktürel” olmalarını gerektirebilir (yani, potansiyel olarak gerçek ekonomik gelişmelerin gerektirdiğinden daha güçlü teşvik veya soğutma önlemleri ile aşırı telafi etme). Yeni para politikası aktarım kanallarının tam olarak anlaşılması gerekecektir. Ayrıca, yeni oyuncular bankaları finansal sistemle daha az ilgili hale getirdikçe, merkez bankalarının para politikası uygulama araç kutularını değiştirmeleri, potansiyel olarak banka dışı likidite hatlarına erişmelerine izin vermeleri ve bunları operasyonlarına dahil etmeleri gerekebilir.

Diğer kritik alanlar arasında, ağ etkileri ve birkaç büyük platforma yakınsama doğal eğilimi ile ilgili, büyük dijital platformların tekelci eğilimlerini ele alan rekabet politikası; ve tüketici gizliliğini ve verilerin verimli ve güvenli bir şekilde toplanması, işlenmesi ve değişimini sağlamak için veri politikaları.

Genel olarak, finanstaki teknolojik ilerlemenin çoğu evrimsel olsa da, hızı hızla artıyor. Fintech’in dünya çapında bir milyardan fazla bankasız insana ulaşma potansiyeli ve bunun neden olabileceği finansal sistem yapısındaki değişiklikler devrim niteliğinde olabilir.

Hükümetler, finansta teknolojik geçişi takip etmeli ve dikkatle desteklemelidir. Politikaları buna göre ayarlamak ve eğrinin önünde kalmak önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir