Meb Personeli

Aday Öğretmenler Kültürel Miras Konferansında

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde 28 Nisan 2016 tarihinde bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru ” Aday Öğretmenler, Kültürel Miras ve Kültürel Kimlik Konferansında ” başlığı ile paylaşılmıştır. Aday öğretmenlerin katıldığı konferans duyurusunun detayları şöyle;

Aday Öğretmenler, yetiştirme süreci kurumsal işleyiş kapsamında okul dışı faaliyetler programında Kültürel Miras ve Kültürel Kimlik Konferansında bir araya geldi.
 
MEB Şura Salonu’nda yapılan programa Millî Eğitim Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Semih Aktekin, Ankara Millî Eğitim Müdürü Erol Bozkurt, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı M. Tayyip Kahyaoğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda UNESCO Millî Komite Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve aday öğretmenler katıldı.
 
Aday öğretmenlere UNESCO ve yaptıkları çalışmalar hakkında bir sunum yapan Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda UNESCO Millî Komite Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, kültürel mirasımızın ve kültürel kimliğimizin aktarılmasında herkesin sorumluluğunun bulunduğunu özellikle de eğitimin ve eğitimcilerin sorumluluğunun herkesten daha fazla olduğunu ifade etti. Konuşmasında “Saya Gezme, Koç Katımı, Mayıs Yedisi, Çiğdem Günü” gibi yerli kültürel miras unsurlarının unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Prof. Dr. Öcal Oğuz, “somut kültürel miraslarımıza” sahip çıkarken meddahlık, karagöz, nevruz, âşıklık geleneği ve daha birçok “somut olmayan kültürel miraslarımıza” da sahip çıkılması gerekliliğini vurguladı.
 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Semih Aktekin ise programda yaptığı konuşmasında, öğretmen yetiştirme programına, öğretmenlerin meslek yaşamlarında karşılaşacakları durumlara ve değişen şartlara uyumlarını kolaylaştırmak adına hayat boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim bilincini yerleştirmek amacıyla başladıklarını söyledi.
 
Literatürde mesleki gelişimin öğretmenin karmaşık ve dinamik değişim şartları altında sürdürdüğü resmi ve resmi olmayan öğrenme faaliyetlerinin toplamı olarak tanımlandığını belirten Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Semih Aktekin, birey, grup ve okulun doğrudan veya dolaylı olarak faydasına olmayı hedefleyen ve sınıf içindeki eğitimin kalitesine katkıda bulunacak bilinçli ve planlı faaliyetler ile doğal öğrenme tecrübelerinin tümünün toplamının da mesleki gelişim içerisine dahil olduğunu belirtti.
 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Semih Aktekin konuşmasının sonunda aday öğretmenlere, kültürümüzde bir öğreti haline gelen “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz” bilinciyle öğrencileri ve kendinizi yetiştirin diyerek tavsiyede bulundu.