EkonomiGündem

Hükümet bu çağrıya yanıt verir mi? Asgari ücret vergiden muaf tutulsun

Açlık sınırının altında yaşama zorlanan asgari ücretlilerin sesi olmaya devam eden Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hükümete asgari maaşlarının artırılması yönünde çağrıda bulundu. Asgari ücretin, vergiye tabi tutulan bir kısmının muaf tutularak 750 TL artırılabileceğini ifade eden Çerkezoğlu, asgari ücretin kesinti yükünün devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

“ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASI ADALETSİZLİKTİR”

Çerkezoğlu yazısında, “Büyük şirketlerin vergileri sıfırlanırken, sermaye sürekli olarak vergi aflarıyla ve imtiyazlarla donatılırken, asgari ücretten vergi alınması adaletsizliktir. 12 yıldır işverenlere bütçeden 5 puan SGK prim desteği sağlayan hükümetin, aynı desteği pandemi sürecinde yaşam mücadelesi veren işçilere de sağlaması gereklidir. Böylesi bir düzenleme ile asgari ücretli işçinin eline geçen miktar yüzde 25’ten fazla artacaktır. Sosyal devlet olmanın gereği olan böylesi bir destek, sadece asgari ücret alan işçilerin değil tüm ücretlilerin yaşam koşullarında kısmi bir iyileşme yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRETLİ 122 GÜN DEVLETE ÇALIŞIYOR”

Asgari ücretlinin yılda 122 gün dolaylı ve dolaysız vergiler ile diğer kesintiler için çalıştığına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Bu durunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Vergide adalet yoksa ücrette adaletten bahsedilemez. Asgari ücretin tümüyle vergiden muaf tutulması ve asgari ücretliye prim desteği sağlanması, işçi sınıfının tamamı ve toplumun geniş kesimlerince kabul görmüş bir taleptir. Bizler bu talepleri işçi sınıfı adına TBMM’de grubu bulunan tüm partilerle paylaştık. Şimdi sırada iş yerlerinden başlayan bir mücadele sürecini örgütlemek var” diye yazdı.