Mevzuat

Esnek çalışanlar genel sağlık sigortasından faydalanabilir mi? Günlük yevmiye ile çalışanlar emekli olabilir mi?

Türkiye’de aylık yerine günlük yevmiye usulü ile çalışanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Esnek çalışma saatleri ile haftanın belirli günleri veya ayda 30 günden az çalışanlar, genel sağlık sigortasından tam olarak faydalanıp faydalanmayacağını merak ediyor. Bazı vatandaşlar ise yevmiye usulü ayda 10 gün bile çalışamıyor… Yevmiye usulü çalışanların sigorta primleri ise çalıştığı gün sayısı kadar işveren tarafından yapılır. Peki, Günlük yevmiye ile çalışanlar emekli olabilir mi? Yada emekli olabilmesi için ne yapılması gerekiyor? İşte tüm ayrıntılar…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) esnek çalışma saatlerine sahip çalışanlar için, hastanelerden sağlık sigortasından yararlanıp yararlanmayacağına, eksik sigorta prim gün sayısından dolayı nasıl emekli olabileceğine dair yaptığı açıklamalarda şu bilgilere yer verdi;

Esnek Çalışma ve Sigortalılık

Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar sigortalıların, ay içerisinde kısmi çalıştıkları toplam sürelerin, 7,5 saate bölünmesiyle çıkan sürenin sigortalıya hizmet olarak mal edilmesi imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda çalışanlar da genel sağlık sigortasına kapsamına alınacak ve ay içerisinde eksik kalan çalışma günlerinin genel sağlık sigortası primi açısından tamamlamaları zorunlulukları olacaktır. Daha açık ifadelerle, bu durumda olanlar ay içinde genel sağlık sigortasından tam olarak yararlanacaklardır.

6111 sayılı Kanunla;

Kanunun yürürlük tarihinden sonraki kısmi süreleri çalışmalarda ay içinde çalışılmayan süreler (kısmi iş sözleşmelerinin devam ettiği süreler) için borçlanma hakkı getirilmiştir. Borçlanmada, genel sağlık sigortası primi ödenmişse bu prim ödenmeyecek ve borçlanılan süreler de 4/a statüsünde sayılacaktır. Borçlanma için ilgililerin bulundukları yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödemeleri durumunda isteğe bağlı ödenen süreler hizmet akdi statüsünde sayılarak bunların 7.200 günden emekli olmaları imkanı getirilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir