Adalet PersoneliKamu PersonelleriSözleşmeli Personel Alım İlanları

Zabıt Katibi alım şartları neler? Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2021!

Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2021 yapacağını duyurdu. Kamu personeli olarak görev almak isteyenler ise zabıt katibi alım şartlarını araştırmaya başladı. Adalet Bakanlığı 13 bin 202 yeni personel alımı içerisinde zabıt katibi alımının da yapılacağının duyurulmasından sonra detay araştırmaları hız kazandı. Peki, kimler zabıt katibi olabilir? Zabıt katibi şartları, maaşları ne kadar?

Adalet Bakanlığı bugün Resmi Gazete’de yayımladığı ilanlar içerisinde zabıt katibi alımı yapacağını açıkladı. Bunun üzerine zabıt katibinin çalışma alanları, maaşları merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2021 detayları haberimizde mevcut

ZABIT KATİBİ NEDİR?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevli olarak çalışan zabıt katibi, adliyelerde, icra dairelerinde, seçim kurulları ve bölge icra mahkemelerinde duruşmaya çıkan tutanakları yazma işleminde görev almaktadır.

Zabıt katipleri görevleri arasında mahkemelerde hakimlerin ağızlarından çıkan her sözü aynı şekilde yazmak bulunmaktadır. Bu noktada mahkemelerde yardımcı yargı personelleri olarak zabıt katibi olarak tanımlanmaktadır. Bu birimde çalışmak isteyenlerin iletişiminin iyi, klavyesinin ise hızlı olması gerekmektedir.

ZABIT KATİBİ MAAŞLARI NE KADAR?

Zabıt katibi maaş bilgisi, kişinin hizmet ve çalışma süresine göre değişkenlik gösterebilmektedir. İşe yeni başlayan bir zabıt katibi maaşı 3.568 TL olarak ifade edilirken, bu meslekte 10 yılını geçirmiş olan kişilerin maaşları ise 3.676 TL olarak belirtilmektedir.

Zabıt katibi maaşları enflasyon oranlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

ZABIT KATİBİ BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı zabıt katibi başvuru şartları için hem genel hem de özel şartları yayımladı. Yayımlanan genel başvuru şartları şu şekilde ifade edildi:

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

– Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

– Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

ZABIT KATİBİ ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

– Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken;

verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

ADALET BAKANLIĞI ZABIT KATİBİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir