Personel Alımı

Belediye KPSS 60 puana sahip mühendis alımı yapacak!

Aksaray Ortaköy Belediye Başkanlığı KPSS en az 60 puana sahip mühendis alımı yapacağını duyurdu. Belediye tarafından verilen ilanda alımların Mühendislik Fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar arasından yapılacağı bildirildi. İşte belediye mühendis alımına ilişkin detaylar…

Aksaray Ortaköy Belediyesi tarafından Fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar arasından personel alımı yapılacağı bildirildi. İlana başvuru yapmak isteyenlerin en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olması ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puana sahip olması gerektiği bildirildi. İşte belediye mühendis alım şartları, istenilen belgeler ve başvuru tarihi…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSSP3) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) 13 / 10/ 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden veya www.ortakoy.bel.tr internet adresinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir). ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

f ) 2 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06/04/2021 tarihinden 08/04/2021 gününe kadar (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

2. Adaylar; yukarıda sayılan başvuru belgelerini şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda belediye@ortakoy.bel.tr e-mail adresinden yapılabilecektir.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir