İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

Üniversite Hastanesine İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı yapılacak!

İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yen bir işçi alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’Kamu iş ilanları’’ sayfasında yer alan iki farklı ilana göre Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesine İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız işçi alımı yapılacak. Bu ilana en az ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapabilecekler. Peki, işçi alımı için istenilen şartlar nelerdir? Hastaneye hangi meslekten personel alınacak? İşte tüm detaylar…

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Tıp Fakültesinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu sayfasında yayınladığı resmi ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türk vatandaşı olma,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 ‘ya göre ” Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELAMANI İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

Ortaöğretim Kurumlarının Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı Ve Yaşlı Bakımı Dallarından Yada Sağlık Hizmetleri Alanının, Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı Ve Sağlık Bakım Teknisyenliği

Dallarının Birinden Mezunu Olmak,

30 yaşını doldurmamış olmak,

Hasta iletişim biriminde görevlendirilmek ve uluslararası hasta hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Boşnakça dillerinden birini iyi derecede bilmek.

KURA TARİHİ VE YERİ

1. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 09/03/2021 Salı günü (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

2. Noter huzurunda kura çekimi 11/03/2021 Perşembe günü saat 9:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul)yapılacaktır.

3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir.

Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
2 Adet Vesikalık fotoğraf.
Adli Sicil Belgesi
SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.
Askerlik durum belgesi(e devlet çıktısı kabül edilir)
Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi
Güvenlik Görevlileri için Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi
Sağlık Raporu(5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı Olmak Şartı İle)

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU

Hastane personeli alımı için başvurular 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online şeklinde yapılacak olup, hemen başvuru yapmak için aşağıda belirtilen linkleri tıklayınız

İşçi Alımı (20 kişi) online başvuru ekranı için BURAYA TIKLAYINIZ

İşçi Alımı (10 kişi) online başvuru ekranı için BURAYA TIKLAYINIZ