GündemMevzuat

AYM dayanışma aidatı ile TİS den yararlanmaya ilişkin sınırlayıcı kuralı iptal etti

Anayasa Mahkemesi dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya ilişkin "İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur" kuralını iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. İptal edilen fıkrada, toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için imza tarihinden önceki taleplerin imza tarihi itibariyle hüküm doğuracağı öngörülmekteydi.

Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca sendika ve toplu sözleşme haklarına getirilen sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmaması gerektiğini değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kuralla getirilen sınırlamanın “demokratik bir toplumda bulunması gereken çoğulculuğa” zarar verdiğini, sendikalar arası rekabeti haksız şekilde bozduğunu saptadı. Mahkeme açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir