GenelTeknoloji

İstanbul için deprem erken uyarı sistemi

Hasarı azaltmak için SOSEWIN sensör tabanlı erken uyarı sistemi ile depremler hızlı bir şekilde kaydedilecek.

İstanbul, Tokyo veya Mexico City gibi dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda şehir, yüksek deprem riskine maruz kalıyor. Örneğin İstanbul’da bilim adamları, Avrasya Levhasının Anadolu Levhasına kaydığı, Kuzey Anadolu Fayına yakınlığı nedeniyle gelecekte büyük bir deprem bekliyorlar. İstanbul ve diğer şehirlerde depremleri hızlı bir şekilde kaydetmek ve hızlı koruma önlemleri ile yıkıcı hasarları önlemek veya en azından sınırlandırmak için diğer araştırma projeleri ile birlikte SOSEWIN sensör erken uyarı sistemi ile teknik çözümler aranmaktadır.

DEPREM ÖNCESİ ÖNLEM

Depremler günümüzün bilgi düzeyiyle tahmin edilemez, ancak hızlı bir şekilde tanımlanabilir. Deprem dalgalarının farklı seyahat süreleri bilgisi, erken uyarı sistemleri ile birlikte kullanılır; ancak, düşük genlikli kompresyon dalgasının (P veya birincil dalga) gelişi ile onu izleyen yıkıcı kayma dalgası (S veya ikincil dalga) arasında yalnızca birkaç saniye kaldığından, koruyucu önlemler için manevra alanı çok küçüktür.

Elektrik ve Gaz Boru Hatlarının Kapatılması

Bununla birlikte, bu süre zarfında en azından elektrik hatları ve gaz boru hatları gibi teknik tesisler kapatılabilir, trenler durdurulabilir, köprüler kapatılabilir ve tehlikeli endüstriyel süreçler durdurulabilir. Genellikle yangınların neden olduğu sonuç olarak ortaya çıkan hasarla karşılaştırıldığında, gerçek toprak titreşiminden kaynaklanan hasar yalnızca düşüktür.

İstanbul’da yüksek tehlike potansiyeli

Yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir ve ülkenin ekonomik performansının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturmaktadır. 1939’dan beri Kuzey Anadolu Fayı boyunca gerçekleşen deprem faaliyeti, Türkiye’nin doğusundan batıya, İstanbul’a doğru göç eden bir dizi şiddetli deprem gösterir. Son deprem 1999’da, İstanbul’un sadece 100 kilometre doğusunda İzmit şehri yakınlarında meydana geldi. Marmara Denizi’nin İstanbul’un güneyindeki kesimi boyunca büyük bir deprem olmadan uzun bir süre izledi ve bu da olası 7 büyüklüğünde bir depremi mümkün kılıyor. Bununla birlikte, çok karmaşık fay sistemi nedeniyle, ne böyle bir depremin nihai yoğunluğu ne de merkez üssünün konumu veya kırığın olası boyutu tahmin edilemez.

İstanbul için IRREWS gözlem ağı (İstanbul Deprem Hızlı Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi) şehir alanı içinde inşa edildi. Bu, sahil boyunca on gerçek zamanlı güçlü hareket istasyonunu ve binaların içindeki 100’den fazla güçlü hareket istasyonunu kapsıyor. Gerçek zamanlı istasyonlar Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzeyinde kurulmuştur. Üç komşu istasyon bir titreme bildirirse, Türk sismoloji dairesinin merkez ofisi bir alarm durumu olup olmadığına karar verir.

Aksine, binaların içine yerleştirilen cihazlar, olası inşaat hasarlarıyla bağlantılarını belirlemek için çoğunlukla çok güçlü yer hareketlerini kaydetmek için kullanılır.

2008 yazından bu yana bu sistem, Potsdam’daki GeoForschungsZentrum’da (Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi) geliştirilen merkezi olmayan, kendi kendini organize eden bir erken uyarı sistemini içerecek şekilde genişletildi. SOSEWIN (Kendi Kendini Düzenleyen Sismik Erken Uyarı Bilgi Ağı), WLAN aracılığıyla kablosuz olarak iletişim kuran bir sensör ağının prototipidir. Büyük miktarlarda önceden işlenmiş verinin gerçek zamanlı aktarımını garanti eder.