İş İlanlarıPersonel Alımı

Belediyeye İtfaiye eri, tahsildar ve memur alımı yapılacak!

Aksaray İli Taşpınar Belediyesi yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Taşpınar belediyesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere itfaiye eri, tahsildar, ve memur alımı yapacak. Belediyeye toplamda 3 memur alımı yapılacak olup, başvurular 12.04.2021 – 16.04.2021 tarihleri arasında mesai günlerinde, mesai saatleri içerisinde, Taşpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

İtfaiye eri alımı, tahsildar alımı ve memur alımına ilişkin yayınlanan resmi ilan detaylarında şu bilgiler verildi;

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Taşpınar Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

KADROLARA GÖRE ÖĞRENİM ŞARTLARI

İtfaiye Eri Alımı

Lisans düzeyinde Eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

Tahsildar alımı;

Lisans düzeyinde Eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak

Memur Alımı;

Lisans düzeyinde Eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

• İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS P3 lisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak,

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

• İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adayların Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

• İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

• Erkek adaylarda Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

• İtfaiye eri kadrolarına başvuracak adaylar için En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

• Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 12.04.2021 – 16.04.2021 tarihleri arasında mesai günlerinde, mesai saatleri içerisinde, Taşpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabilirler.

• Başvuru belgelerini elektronik ortamda belediyemizin belediye@taspinar.bel.tr internet adresine,

• Şahsen yapılan başvurularda Taşpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

• İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılan başvuruların Taşpınar Belediye Başkanlığı, Yavuzselim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 118 Merkez/Aksaray adresine göndereceklerdir. Postada gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. İtfaiye Eri Alımı için yapılacak Başvurular;

• Başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere belediyemiz hizmet binasında istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapılacaktır.

• Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ