Ekonomiİşkur İş İlanları

İŞKUR’dan lisans öğrencilerine 2 bin 500 TL maddi destek!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yeni bir destekleme programı açtı. Bu bağlamda İŞKUR, lisans öğrencilerine 2 bin 500 TL, Yüksek lisans öğrencilerine 5 bin TL ve doktora öğrencilerine 7 bin 500 TL maddi destek verilecektir. Peki, bu maddi destekten kimler faydalanabilir? Başvurular nasıl yapılır? İŞKUR’dan maddi destek almak için başvuru şartları nelerdir? Çalışma alanları nelerdir? Destek tutarları ne kadar? Başvurular nasıl yapılacak? İşte, nakit destek programı ile ilgili tüm soruların cevapları…

PROGRAM HAKKINDA

Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans yüksek lisans ve doktora öğrencileri herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın akademik çalışma programlarına başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 15 Mart ile 14 Nisan 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Lisans yüksek lisans ve doktora öğrencileri için belirlenen genel akademik not ortalamasına, yabancı dil puanına ve diğer şartlara sahip olunması gerekmektedir.

Lisans Öğrencileri İçin Başvuru Şartları

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,

3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak,

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak,
Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak,
Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak,

Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.
Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.
Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Başvuru Şartları

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak

3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak
Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak
Tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak
Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.
Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

Doktora Öğrencileri İçin Başvuru Şartları

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,

3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak
Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak
Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez çalışmasını gerçekleştiriyor olmak
Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 10.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.
Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

AKADEMİK ÇALIŞMA ALANLARI

İşgücü arz ve talebi alanında; işgücü ve istihdamın yapısı, işgücü arzı, işgücü talebi, beşeri sermaye, işgücü verimliliği, emeklilik ve emeklilik politikaları, sosyal güvenlik politikaları, sosyal politika

Ücretler ve işgücü maliyetleri alanında; ücret seviyesi ve yapısı, ücret farklılaşması, ücret dışı işgücü maliyetleri
İşgücü piyasası ile ilgili ekonometrik modeller, genel denge ve dengesizlik alanında; model oluşturma ve tahminleme, büyük veri seti ile modelleme ve tahminleme, girdi-çıktı tabloları ve analizi, hesaplanabilir ve diğer uygulamalı genel denge modelleri

Belirli işgücü piyasaları alanında; monopson ve bölünmüş işgücü piyasaları, tarımsal işgücü piyasası, kamu sektörü işgücü piyasası, kayıt dışı işgücü piyasası

Endüstri ilişkileri, sendikalar ve toplu sözleşme alanında; sendikaların yapısı ve etkisi, anlaşmazlık çözüm mekanizmaları, toplu sözleşme, endüstri ilişkileri

İşgücü hareketliliği, işsizlik ve açık iş alanında; coğrafi işgücü hareketliliği, nesiller arası hareketlilik, işgücü devri, işsizlik modeli ve süresi, iş arama modeli, işsizlik sigortası

Ulusal ve uluslararası işgücü standartları alanında; çalışma koşulları, işgücü kompozisyonu, çalışanların hakları
Demografi alanında; demografik trend, aile yapısı, aile ve çalışma hayatının uyumlaştırılması
Mesleki rehberlik, iş ve meslek danışmanlığı, kariyer danışmanlığı

İstihdam politikalarının analizi ve değerlendirmesi

DESTEK TUTARI

Akademik Çalışma Programı kapsamında her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacaktır.


Başarılı adaylara verilecek destekler karşılıksız olacak ve destek sahiplerine herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir. Başvuru ekranı için TIKLAYINIZ

İŞKUR’dan kabul edilen her bir proje için 65.000 TL’ye kadar hibe desteği!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir