İş İlanlarıPersonel Alımı

Belediyeye KPSS 60 ve 65 puan şartı ile zabıta, itfaiye eri, mühendis ve memur alımı yapılacak!

Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı yeni bir memur alım ilanı yayınladı. İlana göre Termal Belediyesi kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere zabıta memuru, itfaiye eri, mühendis ve büro memuru alımı yapacak. Toplamda 7 personel alınacak olup adaylardan; Mühendis ve Büro Memuru için KPSS 65, Zabıta ve İtfaiye Eri alımı için KPSS 60 taban puan şartı istenmektedir.

Termal Belediyesi personel alımına ilişkin yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru ve İtfaiye eri için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru esnasında;

• İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet adresinden www.termal.bel.tr temin edilecektir.

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 19.04.2021 – 23.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Belediyemiz Termal İlçesi, Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda belediyemizadmin@termal.bel.trinternet adresine gönderilecektir.

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresine gönderilebilecektir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e) İtfaiye ve zabıta kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Termal Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

f) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 03.05.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır.

İtfaiye ve Zabıta sınavları sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Diğer memur kadrosuna başvuran adaylar için sözlü sınav 03.05.2021günü saat 09.30’da başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

Belediyeye İtfaiye eri, tahsildar ve memur alımı yapılacak!