İş İlanlarıPersonel Alımı

Lise mezunu memur alımı yapılacak! Detaylar belli oldu!

Resmi Gazete’nin yayımlanan bugünkü sayısında Tokat ili Çat Belediyesi’ne lise mezunu memur alımı yapılacağı aktarıldı. En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olan adayların başvurabileceği lise memur alımı için adayların KPSS’den en az 70 puan alması gerektiği ifade edildi.

Kamu memur alım ilanları araştırması yapanlar için bugün yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre KPSS’li memur alımı için adayların en az 70 puan alabilmesi ve beraberinde belirtilen hem genel hem de özel şartları taşıyabilmesi gerektiği ifade edildi. Çat Belediyesi memur alım ilanı ve detayları haberimizde

Belediye’nin ilanı 21 Mart Resmi Gazete ilanları arasında yer aldı. Yer alan ilanda ” Tokat İli Çat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır” ifadesi kaydedilirken, memur alım ilanına başvurmak isteyenler için tüm detaylar aktarıldı.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. c) Türk ceza kanunun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 1. a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 3. c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.tokatcat.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

5) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

8) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce tasdik edilebilir),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 22/04/2021′ dan 26/04/2021 Pazartesi günü saat 16.00′ ya kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.

 1. Elektronik ortamda, Belediyemiz www.tokatcat.bel.tr internet adresine,
 2. Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Çat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Merkez Mahallesi Haydaroğlu Sokak No:1 Çat Belediyesi)
 3. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLANIN DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir