İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

KPSS 55 puanla düz memur alımı yapılacak!

KPSS puanı düşük olan adaylar düşük KPSS puanlı memur alımlarını yakından takip ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden düz memur alım ilanı yayımlandı. Nevşehir Kozaklı Belediyesi’ne yapılacak olan personel alımında KPSS 55 puan ile memur alımı yapılacağı açıklandı. Kamu personel alımı merak edilen tüm detaylarıyla haberimizde

Kozaklı Belediyesi yayımladığı personel alım ilanı içerisinde KPSS 55 puanı ile “Memur” ve “Muhsebeci” kadrosuna alım yapılacağı duyurulurken, KPSS 70 puan ile “Şoför” kategorisine alım yapılacağı ifade edildi. Başvuru şartları ve yayımlanan ilan metni haberimizde

DİĞER MEMUR ALIMLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHASEBECİ ALIMI

Muhasebeci kadrosunda görev almak isteyen adayların KPSS puan şartını taşıması gerekiyor. KPSS 55 puan alan adayların başvuruda bulunabileceği kamu personel alım ilanına göre başvuru şartları da şu şekilde:

Muhasebe ve Vergi uygulamaları veya Muhasebe ve Finansman önlisans programlarının birinden mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

GÜNCEL İŞKUR İLANLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞOFÖR ALIMI

Şoför personel alım ilanına başvurmak isteyenlerin KPSS 70 puan şartını taşıması yanında, şu özel şartları da taşıması gerekiyor:

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.

En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

DÜZ MEMUR ALIMI

Düz memur alımı için de adayların KPSS 55 puan şartını taşımasının yanında sahip olması gereken özel şartlar şu şekilde ifade edildi:

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 7. g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 1. a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 3. c) Şoför kadrosuna başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 4. d) Muhasebeci ve memur kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 20/04/2021 tarihinden 22/04/2021 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda, Belediyemiz yaziisleri@kozakli.bel.tr e-mail adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kozaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

PERSONEL ALIM DETAYLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir