Genel

26 Mart Cuma 2021 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete’de bugün hangi kararlar var?

Her gün yeni kararların yer aldığı Resmi Gazete bugünkü sayısında da çeşitli kararları duyurdu. 26 Mart Cuma 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete kararları ayrıntılı olarak haberimizde mevcut.. İşte 26 Mart Resmi Gazete..

Her gün için yayımlanan Resmi Gazete bugün çeşitli kararların alındığını duyurdu. Yürütme ve İdare Bölümü, Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları, Yargı Bölümü, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yargıtay Kararları ve İlan Bölümü kapsamında pek çok karar yayımlandı.

PERSONEL ALIM İLANLARI DA YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de bugün hangi kararlar var? sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. İlan Bölümü “Çeşitli İlanlar” başlığı altında çeşitli kurumların da personel alım ilanları yayımlandı. Detaylar ve ilgili link, haberimizin devamında..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/2)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 10102, 10104-1, 10104-2, 10104-3, 10104-4, 10114 ve 10115 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/15845 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/32534 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26 MART RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir