Ekonomi

Ziraat Bankası kararını Resmi Gazete’de yayımladı! Bu illerdeki vatandaşlara düşük faizli kredi verilecek!

Bugün Resmi Gazete’nin yayımlanan sayısında banka ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında imzalanan protokolle pek çok şehirde vatandaşlara düşük faizli kredi verileceği duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve Ziraat Bankası’nın açıklaması haberimizde..

Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında çok önemli bir anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmada hayvancılık faaliyeti yapacaklara düşük faizli kredi verilecek. Ancak bu kampanya sadece bazı şehirlerde sınırlı olacak. İşte merak edilen detaylar ve kararın tamamı..

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN KARAR

Resmi Gazete’nin 26 Mart tarihli bugünkü sayısında konuyla ilgili şu karar yer aldı:

“T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/2)

MADDE 1 – 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (uu) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“uu) Tarımsal amaçlı üretici birlikleri: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren tarımsal üretici birliklerini ve/veya 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birliklerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Uşak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “zirai kredilendirme belgesi” ibaresi “kredi uygunluk belgesi” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Karar kapsamında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Karar kapsamında, Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kredi talep konusu olan ve Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan sulama ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bu kapsamda kredilendirilecek tarım makinelerinden Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilenlerin kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesinin bulunması gerekir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğin;

  1. a) 2 nci maddesi yayımı tarihinde,
  2. b) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BU İLLER İÇİN GEÇERLİ

Resmi Gazete’de yer alan karara göre düşük faizli kredi bu illerde bulunanlara verilecek:

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği için düşük faizli kredi, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak” illerinde veriliyordu. Aşağıdaki iller de buna eklendi:

“Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli”

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan kararda başvuru şartları şu şekilde ifade edildi:

(1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Kredi ile temin edilecek sığırların, Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami otuz altı aylık yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami kırk sekiz aylık yaşta olması gerekir.

(4) Bu kapsamda işletme ve/veya yatırım kredisi kullandırılabilmesi için, hayvan alımı amacıyla kredi kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri taşıması gerekir. Kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme ve/veya yatırım kredisi taleplerinde ise hayvanların yaşı dışındaki diğer tüm kriterler (damızlık belgesine sahip olma, HBS’de kayıtlı olma) aranır.

(5) Yalnızca işletme kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah veri tabanı (kulak küpe numaraları belirtilerek) kayıtları esas alınarak işlem yapılabilir.

RESMİ GAZETE’DEKİ KARARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir