Sınavlar

13 Şubat 2016 Cumartesi Ehliyet Sınavları Açıklandı

Şubat Ayının 13 ünde Yapılan  Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı

Ehliyet sınavından 70 ve yukarısında puan alan adaylar direksiyon sınavına katılabilme hakkı kazandı.

Sınav Sorularına İtiraz Etmek İsteyen Adaylar

Sınav ile ilgili sorular, cevaplar  veya sonuçlar  için  yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayınladığı andan itibaren en geç on ( 10 ) gün içinde dilekçeyle Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Adaylar itiraz başvurularını , T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile itiraz ücreti olarak 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) yatırarak , alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile beraber yapmaları gerekmektedir.

Sınavın Değerlendirilme Aşaması
 
Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutularak adayların sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılarak 100 üzerinden 70 veya üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılarak bir üst sınava girmeye hak kazanırlar.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit olarak hesaplanır. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru veya sorular iptal söz konusu olmaz, doğru şık/şıklar dikkate alınarak bu soru veya sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru veya sorular çıkması durumunda, hatalı kabul edilen soru veya sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden hesaplanır. Sınava giren adayların  verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre hesaplanmaktadır.

Adayların kopya çekme girişiminde bulunmaları ve ya cevap kâğıtlarını başkalarının göreceği şekilde oturmaları gibi girişimlerde bulunmamaları gerekmektedir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak  adaya işlem yapılmış ise salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkilemektedir..
İşte Sonuçlar Tıklayın