İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

Lisans mezunlarından memur alımı yapılacak! Tüm detaylar açıklandı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. KPSS şartlı personel alım ilanına lisans mezunları arasından memur alımı yapılacağı duyuruldu. Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi’ne yapılacak olan memur alımı için adayların KPSS 70 puan şartını taşıması gerektiğinin de altı çizildi. İŞKUR KPSS’li memur alım ilanı ve tüm detaylar haberimizin devamında mevcut

KPSS şartlı memur alım ilanı bekleyenler için İŞKUR iş ilanları üzerinden yeni bir alım yayımlandı. Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi’ne ait olan personel alım ilanında kadın erkek memur alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu memur alımı için aranan tüm şartlar ve diğer kamu kurumlarının personel alım ilanları haberimize eklenmiştir.

Yayımlanan memur alım ilanı için, “Büyükmandıra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

DİĞER KAMU KURUMLARININ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Büyükmandıra Belediye Başkanlığında münhal bulunan Memur kadrosu için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen memur unvanı için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS (B) grubu Lisans düzeyinde sınavına girmiş olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 24.05.2021 tarihinden, 28.05.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatleri içerisinde) Büyükmandıra Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:78 Büyükmandıra/Babaeski/Kırklareli adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin (bilgi@buyukmandira.bel.tr) internet adresine, c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Büyükmandıra Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:78 Büyükmandıra/Babaeski/Kırklareli adresine göndereceklerdir.

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

MEMUR ALIM DETAYLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir