İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız sözleşmeli personel alımı yapıyor! Başvurular devam ediyor!

Sağlık Bakanlığı resmi web sayfası üzerinden yayımladığı ilana göre KPSS şartsız personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS puanı olmayan ya da düşük olan adaylar, KPSS şartsız kamu alımları araştırması yapıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı yeni iş ilanı yayımladı. Yayımlanan duyuruya göre bakanlık bünyesine 6 danışman alımı yapılacak. Büyük Veri Uzmanı, Karar Destek Uzmanı ve Veri Analisti kadrolarına yapılacak alımların detayları haberimizde

Bakanlık yapmış olduğu açıklamasında Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında KPSS puan şartsız, 6 danışman alımı yapacak. Yapılan alımlarda adaylar Nisan 2021 ve Aralık 2021 tarihleri arasında çalışacak. Personel alım şartları ve detaylar haberimizde

ALIM YAPILACAK DESTEK PERSONELLER

Sağlık Bakanlığı kadrosuna yapılacak olan 6 danışman şu birimlere alınacak:

  • Büyük Veri Uzmanı
  • Karar Destek Uzmanı
  • Veri Analisti

BÜYÜK VERİ UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Linux sunucu yönetimi konularında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak

Cloudera, Hortoonworks vb. büyük veri çözümlerinden en az birinde en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

Apache Hadoop temelli büyük veri ortamları kurulumu, yönetimi, sürdürülmesi konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak

Apache Hive, Apache Hadoop, Apache HBase, Apache Kafka uygulamalarından en az birisinin yönetilmesi ve optimizasyonu konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak 6. Streamsets, Apache Sqoop, Apache Ni-Fi, Apache Airflow ya da SSIS araçlarından en az ikisinde aktarım ve veri işleme konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak

Tercihen, 1. Python, Java veya Scala ile veri işleme uygulamaları geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak, 1. Apace Spark üzerinde uygulama geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

Büyük Veri Uzmanı İlan Metni

Büyük Veri Uzmanı İlanı Ek-1

Büyük Veri Uzmanı İlanı Ek-2

KARAR DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Oracle, MSSQL veya PostgreSQL sistemlerinden en az biri üzerinde en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak.

ETL, ELT süreçleri konusunda ve ODI, SSIS, Streamsets, Ni-Fi, Airflow veya benzeri bir data entegrasyon aracı ile bu süreçleri geliştirmek ve bakımlarını yapmak konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Veri ambarı modelleme ve tasarımı, geliştirme ve bakımlarını yapma konularında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

Business Objects, Oracle BI, Qlikview, Tableau, Cognos, Power BI vb. iş zekası ve veri görselleştirme araçlarından en az birinde modelleme, tasarım, ileri raporlama, dashboard geliştirme konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

Karar Destek Uzmanı İlan Metni

Karar Destek Uzmanı İlanı Ek

Karar Destek Uzmanı İlanı Ek 2

VERİ ANALİSTİ BAŞVURU ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

İş Zekası uygulamaları, veri yapıları ve algoritmalar, iş ve süreç analizlerini içerecek şekilde en az 2 (iki) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

MS Office Excel veya dengi hesap çizelgesi uygulamaları konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Diyagram araçları, iş akışları ve süreç diyagramları oluşturma konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

Tercihen, 1. Python, R, Java, Scala vb. programlama dillerinden en az birisinde veri işleme ve analiz konularında en az 2 (iki) yıllık deneyimli olmak, 2. Oracle BI, Qlikview, Tableau, Power BI, Turboard vb. iş zekası ve veri görselleştirme araçlarıdan en az birinde tasarım, raporlama, dashboard geliştirme konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

Veri Analisti İlan Metni İçin Tıklayınız

Veri Analisti İlanı Ek-1

Veri Analisti ilanı Ek-2

BAŞVURULARIN KABUL EDİLECEĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir