İş İlanlarıPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alımı yapacak!

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan sayısında Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bilişim alanında yapılacak olan sözleşmeli personel alımında KPSS puan şartının aranacağı da ifade edildi. Kamu KPSS şartlı personel alımı için detaylar haberimizde

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alımı için başvuruların 12 Nisan tarihinde başlayacağı ve 16 Nisan tarihine kadar devam edeceği aktarıldı. Yayımlanan personel alım ilanının devamında başvuru adresi de ayrıca aktarıldı.

Kamu personel alım ilanları araştırması yapanlar için bugün yeni personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanında adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alım şartları neler? İşte kamu personel alımı için aranan tüm şartlar..

KPSS 70 PUAN ;ARTI

Konuyla ilgili yayımlanan kararda, personel alımının yapılacağı birimler şu şekilde ifade edildi:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 adet yazılım geliştirme uzmanı, 2 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Şartları

1-a) Genel Şartlar

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık sözleşme ücret tavanının iki katını geçmeyecekler için (bu maddenin c fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 3 yıllık, diğerleri için (bu maddenin b fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübe süresinin hesaplanmasında adayın lisans mezuniyet tarihinden sonrasındaki hizmetleri dikkate alınacaktır. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

1-b) Özel Şartlar

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi-Tam Zamanlı)

a) React, Redux ve NodeJs ortamından en az 1 yıl kod geliştirmiş olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,

c) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek,

ç) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, Oracle, PostgreSQL vb.) en az birisini iyi derecede bilmek,

d) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

e) Web Servisleri teknolojilerini iyi derecede bilmek,

f) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Git vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

ğ) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

a) HTML, CSS, JavaScript bilgisine sahip olmak,

b) Aktif olarak Ajax, JQuery kullanmış olmak,

c) Test süreçlerinin tanımlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında deneyimli olmak,

ç) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer, Sun Certified Java Programmer veya Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak.

Sistem ve Ağ Uzmanı (2 Kişi-Tam Zamanlı)

a) Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

ç) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, güncelleme, sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d) Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

f) Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kenar anahtar ve omurga anahtar yapılandırması, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Sızma ve stres testleri, şifreleme, güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) MCSA: Windows Server 2012, MCSA: Windows Server 2016, MCSE: Core Infrastructure sertifikalarından en az birine sahip olmak

b) Geçerli Linux LPIC-1 veya LPIC-2 sertifikasına sahip olmak,

c) Geçerli Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

ç) VMware Certified Associate, VMware Certified Professional, VMware Certified Advanced Professional sertifikalarından birine sahip olmak

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine bulunan başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 saat: 18.00’dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebileceklerdir. Birden fazla seçim yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yayımlanan ilanın detaylarını incelemek için BURAYA TIKLAYIN

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir