İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

TÜBİTAK KPSS 60 puan ile daimi büro memuru alıyor! Başvurular yarın son!

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanına göre TÜBİTAK KPSS 60 puan ile büro memur alımı yapıyor. Yayımlanan büro memur alımında başvurular yarın sona eriyor. TÜBİTAK bünyesinde büro memuru olarak çalışmak isteyen adayların belirtilen hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. KPSS 60 puanla büro memur alım detayları haberimizde

KPSS puan ile memur alım ilanını bekleyen adaylar için İŞKUR üzerinden yeni bir personel alım ilanı güncellendi. Yayımlanan personel alım ilanı kapsamında TÜBİTAK KPSS 60 puan ile büro memuru alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli bölümlerden mezun olan adayların başvurabileceği büro memur alım ilanına dair başvuru şartları ve başvuru linki haberimizde mevcut..

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

1.1. Yönetici Asistanı

a) Ön lisans mezunu ve aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Büro Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Sekreterlik

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Ofis Teknolojileri ve Yönetimi

İşletme

İşletme Yönetimi

b) Yönetici asistanı olarak en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

e) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

f) Organizasyon ve planlama becerisine sahip olmak.

g) Yoğun telefon, randevu ve e-posta trafiğini yönetebilmek.

h) İletişim becerisi ve insan ilişkileri güçlü, diksiyonu düzgün olmak.

i) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

j) Yoğun iş ortamına uyum sağlayabilmek ve yönetebilmek.

k) Bilgisayar ofis programlarını (outlook, word, excel vb.) kullanabilmek.

l) En az 1 yıl Yönetici Asistanı olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

a) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir