İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Hastanelere personel alımları başladı! 14 Nisan İŞKUR hastane iş ilanları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden güncel iş ilanları yayımlanmaya devam ediliyor. Hastanelere yapılan personel alımlarıyla ilgili çeşitli iş ilanları da 14 Nisan İŞKUR hastane iş ilanları kapsamında vatandaşlara duyuruldu. KPSS şartsız personel alımı kapsamında adayların hastanelerde çalışabilmesi için belirtilen hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor.

Hastanelerde çalışmak isteyenler için güncel İŞKUR iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden hastanelere, “Hasta Danışmanı”, “Hasta Kabul Kayıt Görevlisi” “Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” “Hasta Refakatçisi” “Hastane Hizmetlisi””Hastane Temizlik Görevlisi” gibi pek çok birimlere alım yapılıyor.

HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ARTLARI

İŞKUR üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımı için adayların genel başvuru şartlarının yanı sıra, özel şartları da taşıması gerekmektedir. İŞKUR hastane personel alım ilanı kapsamında genel başvuru şartları şu şekilde ifade edildi:

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
  • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Vardiyalı çalışabilecek
  • Çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması

ALIM YAPILACAK BİRİMLER

İŞKUR üzerinden hastanelere yapılacak alımları incelemek ve başvuruda bulunmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

HASTA DANIŞMANI

HASTA KABUL KAYIT GÖREVLİSİ

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ

HASTA REFAKATÇİSİ

HASTANE HİZMETLİSİ

HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİSİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir