İş İlanlarıPersonel Alımı

İlan yayımlandı! En az lise mezunu hastane personeli alınacak!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Kafkas Üniversitesi’ne sözleşmeli hastane personelinin alınacağı duyuruldu. Kafkas Üniversitesi için yayımlanan personel alım ilanı kapsamında toplam da 58 personeli alınacağı aktarıldı. Yayımlanan ilan içerisinde adaylarda aranan başvuru şartları genel ve özel olarak ayrıca ifade edildi. Üniversite sözleşmeli personel alımı için detaylar haberimizde

Eczacı pozisyonu dışında diğer kategoriler için KPSS puan şartının arandığı belirtilirken, hangi puan türünün arandığı da ayrıca açıklandı. Kafkas Üniversitesi bünyesine yayımlanan ilana göre hemşire, ebe, eczacı ve röntgen teknisyeni olarak 58 kişi alınacak.

Başvurular bugün itibariyle başlamış olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra sona ereceği duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan KPSS şartlı personel alımı için, “Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
  4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
  5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

H- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

ÖZEL ŞARTLAR

  1. a) 2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
  2. b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
  3. c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  4. d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER

*Adaylar öncelikle Üniversitemiz web sayfasında (http://www.kafkas.edu.tr) yer alan

“Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 657/4-b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını yapacaklardır. Başvuru için istenen belgeleri sistem üzerinden online olarak yükleyeceklerdir”

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler:

1 – 1 adet fotoğraf

2- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi (pdf formatında)

3 – Nüfus cüzdan fotokopisi. (pdf formatında)

4 – Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı (pdf formatında)

5 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (pdf formatında)

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar Üniversitemiz web sayfasından (http://www.kafkas.edu.tr) 657/4-b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını online olarak yapacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyete başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri başvurularında sorumluluk adaylara aittir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sistemindeki Başvuru Sorgula butonundan başvurularının durumunu takip edebilirler. Takibin sağlıklı yapılabilmesi için adayların e-posta adreslerini doğru beyan etmesi son derece önemlidir.

İLAN METNİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir