Genel

AK Partili isim duyurdu! Meclis’ten geçti! Sınav şartı kaldırıldı!

Gelen bir son dakika haberine göre Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından açıklama yapıldı. Turan, yapmış olduğu açıklamasında lisanslı olan harita ve kadastro mühendisliklerini ilgilendiren teklifin TBMM’den geçerek yasalaştığını açıkladı. İşte detaylar..

Turan, çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiren açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yaptığı açıklamasında sınav şartının kaldırıldığını duyurdu. İşte Bülent Turan’ın açıklaması ve detaylar..

AÇIKLAMA GELDİ

Bülent Turan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin; Yazılı sınavın kaldırılarak lisans belgesi için 5 yıl deneyim şartının 10 yıla çıkarılması , Serbest harita ve kadastro mühendislik-müşavirlik yapabilmesi, Her ilde büro açabilmesi vb içeren Teklif yasalaştı”

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, 5368 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak lisanslı bürolar tarafından yerine getirilebilecek kadastro teknik hizmetlerinin hangi işlemleri kapsadığı açıklanmaktadır.

Aynca, Kanunun diğer maddelerinde yapılan değişiklikler ile lisans alma şartları arasında olan sınav şartı yürürlükten kaldırılarak, Kanun değişikliği ile belirlenen deneyim şartını sağlayan serbest harita ve kadastro mühendislerine lisanslı büro faaliyeti yürütebilme imkanı getirilmektedir. Bu değişikliğe uygun olarak maddede yapılan düzenleme ile, lisanslı mühendislerin serbest harita ve kadastro mühendislik faaliyeti de yürütebilmeleri amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Madde ile, lisans belgesi alma şartlarından olan beş yıl deneyim şartı on yıla çıkartılmakta, lisans belgesi sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılmakta ve 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan diğer şartları sağlayan mühendislerin lisans belgesi alabilmeleri sağlanmaktadır. Aynca, lisans belgesi alma şartlarından olan teminat bedeli elli bin Türk Lirasına çıkarılmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle sınav şartından vazgeçildiğinden; lisanslı harita kadastro mühendislik sınavını düzenleyen mezkur maddenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Madde ile, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının;

-Lisanslı mühendisin talep ettiği ilçede kurulması ve kurulduğu ilçenin bağlı olduğu il genelinde yetkili olabilmesi,

Faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için mühendis veya meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarında en az 3 kişi çalıştırmakla yükümlü olması ve her halde en az bir mühendis çalıştırmasının zorunlu olması,

Faaliyetlerinin denetiminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevlendireceği denetime yetkili kılınan personel tarafından yapılması, amaçlanmaktadır.

Aynca Kanun kapsamına giren işlem başvurularının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen yöntemlerle yapılması öngörülmektedir.

MADDE 5- Madde ile, lisanslı mühendislerin disiplin suçu teşkil eden fiil ve halleri ile belirtilen fiil ve haller nedeniyle lisanslı mühendislere uygulanabilecek disiplin cezalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 6- 5368 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak lisanslı büroların il genelinde yetkili olabilmesi öngörüldüğünden; madde ile bu değişikliğe uygun teknik düzenleme yapılmaktadır. Aynca, lisanslı büroların yetkili oldukları il dahilinde lisanslı büro kurulmamış ilçelerde şube veya irtibat bürosu açabilmeleri düzenlenmektedir.

MADDE 7- Teklifin 5 inci maddesi ile disiplin suç ve cezaları belirlendiğinden madde ile bu değişikliğe uygun teknik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 8- Teklifin 5 inci maddesi ile disiplin suç ve cezaları belirlendiğinden madde ile bu değişikliğe uygun düzenleme yapılmaktadır. Aynca, lisanslı mühendislere verilebilecek idari para cezası tutarının üst limiti caydırıcılık sağlama amaçlı olarak arttırılmakta ve idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılabilmesi hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 9- 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle sınav şartı kaldırıldığından; madde ile daha önceden sınava girip büro açmaya hak kazanarak lisanslı büro faaliyetlerini yürütmek üzere Devlet memurluğundan istifa edenlerin; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde açıktan, naklen ve yeniden atama sayısı sınırlamaları uygulanmadan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarına atamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 10- Yürürlük maddesidir.

MADDE 11- Yürütme maddesidir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışırken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde açıktan, naklen ve yeniden atamaya ilişkin sınırlandırmalara tabi olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları sağlanarak lisanslı büro sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle mağdur edilmemelerine yönelik düzenleme yapılması, amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir