İş İlanlarıMevzuat

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı yapıyor!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Gazi Üniversitesi’nin sözleşmeli personel alımı yapacağı görüldü. Yapılacak olan personel alımında başvuruların 26 Nisan tarihinde başlayacağı belirtilirken, son başvuru tarihi 10 Mayıs olduğu açıklandı. Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için detaylar haberimizde

Gazi Üniversitesi’ne Ağ Uzmanı ve Sistemi Uzmanı kadrolarına sözleşmeli olarak personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru için KPSS puan şartı aranacağı ifade edilirken, adaylarda aranan hem genel hem de özel şartlar açıklandı.

Gazi Üniversitesi personel alım Resmi Gazete’de ilana çıktı. Yayımlanan ilanda ise, “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi” ile “31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’ inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

e) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek.

ÖZEL ŞARTLAR

Ağ Uzmanı, Tam Zamanlı, 2 Katına Kadar (1 Kişi)

Ağ uzmanı olarak istihdam edilecek personelin teknoloji entegrasyonu ve mevcut durum analizi yapabilmesi, problem çözme yeteneklerine sahip olması, log kayıtlarının takibini ve analizini yapabiliyor olması ve yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olması sözlü/uygulama sınavında sınanacaktır. Bunların dışında belgelendirmek şartıyla aşağıdaki tecrübelere sahip olması gereklidir:

Ağ altyapısı konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

DNS, DHCP konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik konularında tecrübe sahibi olmak.

Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak.

Windows/Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.

Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, Dinamik Yönlendirme Protokolleri (OSPF, RIP, BGP vb.), Active Directory/LDAP ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak.

Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.

Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

Palo Alto güvenlik duvarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ağ topolojisi geliştirme ve konfigürasyon konularında bilgi ve tecrübesi olmak.

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak.

Citrix veya benzeri web uygulama güvenlik duvarı hakkında bilgi sahibi olmak.

Sistem Uzmanı, Tam Zamanlı, 2 Katına Kadar (2 Kişi)

Sistem uzmanı olarak istihdam edilecek personelin, teknoloji entegrasyonu ve mevcut durum analizi yapabilmesi, problem çözme yeteneklerine sahip olması, dokümantasyona önem vermesi ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olması, açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum konfigürasyon sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olması sözlü/uygulama sınavında sınanacaktır.

Bunların dışında belgelendirmek şartıyla aşağıdaki tecrübelere sahip olması gereklidir:

Sistem altyapısı konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

Unix/Linux Sunucu İşletim Sistemlerinde en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak.

LDAP, DNS, DHCP, File Server, Certification Autorithy (CA) konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

Tomcat, Apache, Nginx vb. uygulama sunucuları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

POWERSHELL SCRIPTING, bash, phyton scripting konusunda bilgi sahibi olmak.

Disk ünitelerinin (Storage) ve yedekleme ünitesi yönetimi konusunda deneyimli olmak.

Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), Sanallaştırma yedekleme, Veeam Backup, SAN Switch, sanal ağ yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağ ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Kubernetes ve docker teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak.

Debian, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinde çalışmış olmak.

Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak.

LPI, RHCSA veya RHCSE sertifikalarından birine sahip olmak.

İLAN METNİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir