İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi silahsız güvenlik görevlisi alımı yapıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık İş İlanları üzerinden yeni bir kamu personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan personel alım ilanına göre İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi silahsız olarak 12 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların bugün itibariyle İŞKUR üzerinden başladığı personel alım ilanında başvuruların 30 Nisan’da sona ereceği belirtildi.

KPSS şartsız personel alım ilanı araştırması yapanlar için İŞKUR güncel iş ilanları üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. 26 Nisan İŞKUR iş ilanlarına göre İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS’siz personel alımı yapacağını belirtti. En az lise, en fazla önlisans mezunları arasından başvuruların alınacağı iş ilanına ilişkin detaylar yayımlanan ilanda aktarıldı.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yayımlanan iş ilanına göre başvuruların koronavirüs salgını sebebiyle 26 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasından İŞKUR üzerinden yapılacağı ifade edildi. Haberimizin devamında başvuru şartları ve başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar 26.04.2021 – 30.04.2021 tarihleri arasında İşkur Hizmet Merkezlerinden, Hizmet Noktalarından, İŞKUR internet sitesinden, e-Devlet ve Alo-170 hattı üzerinden  başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik Görevlisi:

En az Ortaöğretim(lise veya dengi), en çok Ön lisans mezunu olmak

18-35 yaş arasında olmak

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (Silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak ( Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.) Boy uzunluğuna göre kilo orantılı olmalıdır.

İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek ( Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Foça, Urla gibi )

KURA İŞLEMİ

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının 4 ( dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.  Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 11/05/2021 günü saat:10:30’da DEÜ Rektörlüğü – Sürekli Eğitim Merkezi – DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonunda

( Cumhuriyet Bulv. No:144 35210 Alsancak –Konak –İZMİR) yapılacak olup internet üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. ( İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.)

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonunda atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların söz konusu belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, Kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İLAN DETAYLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir