İş İlanlarıPersonel Alımı

KPSS 65 puan ile kadın erkek zabıta memur alımı yapılacak! Bölüm şartı aranmıyor!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Kamu personel alım kategorisinde yayımlanan ilana göre Kayseri İli Melikgazi Belediye başkanlığı bünyesine kadın erkek zabıta memuru alımı yapılacağı aktarıldı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS puan şartını taşıması gerektiği ifade edilirken, alımlarda bölüm (mezuniyet) şartı aranmamaktadır. İşte zabıta memur alım ilanı detayları..

Zabıta memuru olmak isteyenler için güncel bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Melikgazi Belediyesi bünyesine KPSS 65 puan ile kadın erkek zabıta memur alımı yapılıyor. 26 Mayıs tarihinde başlayacak olan başvurular için gerekli şartlar ve hazırlanması gereken evraklar yayımlanan ilanda ayrıntılı olarak ifade edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, “Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 6. f) İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. İlan edilen zabıta memuru kadroları için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili geçerlilik süresi dolmamış KPSS sınavına girmiş olmak ve istenilen puan türünden en az 65 puan almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 3. Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 6. Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuracak ve hangi sıra nolu kadroya başvuru yaptığını belirtecektir.
 7. Yabancı dil şartı aranan kadrolar için, YDS İngilizce ve YDS Arapça sınavından başvuru tarihinin son günü itibariyle son beş yıl içerisinde (E) seviyesinde puan almış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

İLAN DETAYLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir