İş İlanlarıPersonel AlımıSağlık Personeli

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor! Başvurular bugün başladı!

7 Mayıs Resmi Gazete içerisinde yer alan ilanlar kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne sağlık personeli alınacağı duyuruldu. Farabi Hastanesi Başhekimliği’ne Hemşire kategorisinde personel alımı yapılacağının duyurulduğu ilana başvurular bugün başlamış olup, 21 Mayıs tarihinde sona erecektir. KPSS puan şartlı hemşire alımı için aranan şartlar ve ilan detayları haberimizde mevcut..

Resmi Gazete’de bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alımında adayların Lisans KPSS 2020 sınavına girmiş olmaları yeterli olacağı belirtildi. Alt puan şartının aranmadığı Hemşire alımı için adaylar 15 gün içinde başvurabilir.

Yayımlanan KTÜ Hemşire alım ilanı için, “Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır” ifadesi kullanıldı.

Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Başvurular; 07.05.2021 – 21.05.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.

4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)

2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

Nüfus cüzdanı örneği

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

İLAN METNİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir