EkonomiSağlık

Özel hastane tedavi ücretlerine yüzde 15 zam!

Gelen son dakika haberine göre özel hastanelerin taleplerinin kabul edilmesi üzerine sağlık hizmeti fiyatlarına ortalama yüzde 15 zam yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 28 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre sağlık hizmetlerine yüzde 20’ye varan bir zam yapıldı.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Yapılan fiyat ve ilave oran artışı ile birlikte 3. basamak bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan koronavirüs tanılı hastanın SGK’ya bir günlük paket fiyat faturası 2 bin 982 lira olmuştur” dedi.

Sağlık hizmet işlemleri fiyatlarında gerçekleşen artışın salgın ile birlikte kamu hastanelerinde zorunlu olmayan vakaların ertelenmesi sebebiyle özel sağlık kuruluşlarına yönelmesi haline bu durumun vatandaşlara nasıl yansıyacağına ilişkin Dr. Kılıç ve Dr. Demir merak edilenleri yanıtladı.

Sağlık hizmeti fiyatlarına zam yapılırken kullanılan ‘sağlık hizmeti satın alma’, ‘Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’ kavramları neyi ifade etmektedir?

SGK, sigortalılara ve hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerini kamu-özel ayrımı yapmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, kamu/ vakıf üniversite hastaneleri, özel hastaneler, eczaneler ve optisyenler ile yaptığı protokol ve sözleşmeler yoluyla satın almaktadır. Kurum, satın aldığı sağlık hizmetlerinin bedellerini, çalışanların ve işverenlerin ödedikleri sağlık primleri, vatandaşların verdiği vergilerden oluşan devlet katkısı ve vatandaşlardan alınan tedavi katılım paylarının oluşturduğu GSS fon gelirlerinden ödeme yapmaktadır. SGK, SUT ile finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini, ödeme usul ve esaslarını belirlemektedir. Sigortalılara ve hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatlarını ve kapsamını SUT belirlerken; Kurum’la sözleşme / protokol yapan tüm sağlık hizmet sunucuları da SUT hükümlerine uymak zorundadır.

Çok tartışılan ilave ücret ne anlama gelmektedir? SUT hükümlerine göre hangi sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamaz?

Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel hastaneler/sağlık hizmet sunucuları SGK’ya sattıkları sağlık hizmetlerinin SGK’dan aldıkları bedeline ek olarak, sigortalı ve hak sahiplerinden de bu bedellerin iki katına kadar (yüzde 200) ilave ücreti 5510 sayılı Kanun gereği alabilmektedirler. Kamu hastaneleri ise ilave ücret talep edemez.

İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri;

Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemler ve işitsel implant işlemlerinden ilave ücret alınamaz.

28 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan SUT değişikliği ile özet olarak hangi sağlık hizmetlerinde fiyat artışı gerçekleşti?

Salgınla birlikte özel sağlık sektörü elinde bulundurduğu kapasite gücü ile “eğer zam yapılmaz ise hastalara bakmam” tehdidini kullandı ve sonuçta özel hastanelerin talebi kabul edilerek sağlık hizmeti fiyat artışı yapıldı.

Yapılan bu düzenleme ile;

– Vaka başı poliklinik hizmetlerinde yüzde 15,

– Radyoloji MR, BT, ultrason, grafi ve tetkiklerde yüzde 10,

– Kan bileşenlerinde yüzde 20,

– Tıbbi malzeme fiyatlarında yüzde 10,

– Ve bunların haricindeki bütün hizmetlerde ise yüzde 15 artış sağlanmıştır.

– 3. basamak üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde tanıya dayalı bazı işlemlere, ödenen yüzde 20 lik ilave oran yüzde 30’a çıkarılmıştır.

GÜNLÜK YOĞUN BAKIM HASTASININ MALİYETİ 2.982 TL

– Salgın döneminde en fazla tartışılan ve sürekli gündem olan yoğun bakım işlemlerine ne kadar zam yapıldı?

Bilindiği gibi yoğun bakım hizmetlerinde özel sektör ağırlığı fazla olup, meydan adeta Sağlık Bakanlığı tarafından özel sağlık sektörüne bırakılmış görülmektedir. Şu anda toplam yoğun bakım yatak sayısının yüzde 40,9’u, yetişkin yoğun bakımın ise yüzre 35,7’si özel sektörünün elindedir. Pandemi süresince de yapılan SUT değişikliği ile iki defa yoğun bakım ücretleri arttırılmıştır. Yapılan fiyat ve ilave oran artışı ile birlikte 3. basamak bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan COVID-19 tanılı hastanın SGK’ya bir günlük paket fiyat faturası 2982 TL olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir