İş İlanlarıPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Üniversiteye sözleşmeli personel alımları bugün başladı! Başvuru detayları açıklandı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne sözleşmeli bilişim personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan sözleşmeli personel alımı için başvurular bugün itibariyle başlamış olup, 11 Haziran’a kadar devam edecektir. Yayımlanan ilana göre Kıdemli Yazılımcı, Tecrübeli Yazılımcı ve Tecrübeli Sistem Yöneticisi kategorilerinde personel alımı yapılacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan sözleşmeli bilişim personel alımı için hem genel hem de özel başvuru şartları ayrıca açıklandı. İşte sözleşmeli personel alımı ve KPSS puan şartı detayları..

Yayımlanan KPSS şartlı sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin, “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.06.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)

 1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
 2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
 3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
 4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
 6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
 7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
 8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
 9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
 10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
 11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
 15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
 16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
 17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

 1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
 2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
 3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)
 4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
 6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
 7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
 8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
 9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
 10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
 11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
 15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
 16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

S1 – TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar)

 1. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 4. Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.
 7. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
 8. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.
 10. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.
 11. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
 12. Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
 15. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
 16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

İLAN METNİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir