İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Üniversite KPSS şartsız sürekli işçi alım ilanı yayımladı! Başvurular 17 Mayıs – 24 Mayıs arasında alınıyor!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Ankara Üniversitesi personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan KPSS şartsız personel alım ilanı içerisinde çeşitli birimlere sürekli işçi alımı yapılacağı belirtildi. Ankara Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 17 Mayıs – 24 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

Ankara Üniversitesi bünyesine, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri, yapı, tesisat sistemleri teknisyeni, elektrik teknikeri ve elektrik teknisyeni kadrolarına toplam da 45 kişi alınacak. Kura ile yapılacak olan işçi alımı için adaylarda KPSS puan şartı aranmayacak. Ancak en az ilkokul mezunu personel alımı için adayların birtakım şartları taşıması gerekecek.

Başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı sürekli işçi alımı için, “Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır” ifadesi kullanıldı.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

9) Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.

10) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

11)İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

II- ÖZEL ŞARTLARI

ank

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir