İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Polisevine KPSS şartsız personel alımları başladı! Son başvuru 25 Mayıs!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni personel alım ilanı yayımlandı. 21 Mayıs İŞKUR güncel iş ilanları kapsamında yayımlanan ilana göre Fethiye Polisevi’ne işçi alımı yapılıyor. Yapılan işçi alımında adaylarda KPSS puan şartı aranmazken, alımların geçici olacağı ifade edildi. Polisevi KPSS şartsız personel alımı için detaylar haberimizde..

İŞKUR üzerinden yayımlanan Polisevi iş ilanına göre Fethiye Polisevi İşletmeciliği’ne Bulaşıkçı, Izgara Ustası ve Servis Komisi mesleklerinden personeller alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiğinin altı çizilirken, başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtildi.

BULAŞIKÇI ALIMI

En az ilköğretim, en fazla lisans mezunu olmak ve eğitim durumunu gösterir belge sunmak.

Adli Sicil Kaydı Belgesi sunmak.

Daha önceden iş deneyimine sahip olması, sözlü ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için zorunlu değildir.)

Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi verme yetkisi olan firmalardan “Hijyen Eğitim Sertifikası” na sahip olanlar mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir.

Alınacak personele asgari ücret ödenecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddesine istinaden, işçi olarak alınacaklarda;  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartlarına haiz olmak.

Kura 26.05.2021 günü saat 16:00’da FETHİYE 4. NOTERLİĞİ’nde çekilecektir.

Adaylar Kurumumuzca yukarıda belirtilen evrakları en geç 27.05.2021 günü mülakat saatine kadar  Fethiye Polisevi Şube Müdürlüğümüze elden teslimini yapmak zorundadır.  Evrak teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Kura sonrası belirlenen asil adaylar için 27.05.2021 tarihinde saat 10.00’ da, yedek adaylar için 27.05.2021 tarihinde 14.00’ da Polisevi Şube Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan toplantı salonunda kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.

Asil adayların başarılı olması durumunda yedek adaylar için mülakat yapılmayacaktır.

Başvuru sayısının talep edilen sayının 4 katını aşmaması durumunda noter kurası çekilmeyecek,  başvuran  tüm adaylar için 27.05.2021 tarihinde saat 10.00’ da, Polisevi Şube Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan toplantı salonunda kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.

İşe alınmak için Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.

Polisevi Şube Müdürlüğümüz, 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e uygun şartlarda, belirli süreli sözleşmeli personel alınması amacıyla, alınacak personellerin belirlenmsi için Müdürülük makamının 11.05.2021 tarih ve 112 sayılı olurları oluşturulan mülakat komisyonu olarak toplanarak, sözlü ve uygulamalı mülakata girecek olan adayların Mesleki Bİlgi (25 puan), Genel Kültür (20 puan), Dış Görünüş (15 puan), İletişim,Özgüven ve İkna Kabiliyeti (20 puan) ile Kendini İfade Edebilme , Anlama ve Kavrama Kabiliyeti, Uygulama (20 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılması ; başarılı sayılabvilmek için yapılacak sözlü ve yazılı mülakattan en az 100 tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.

Ayrıca alınacak tüm personeller devlet memuru olmayıp geçici işçi (belirli süreli) statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu değildir.

Kurumumuzca işe başvuruda bulunan kişilere yapılacak her türlü duyuru kurumuza ait santral numaraları olan 0252 6166365, 0252 6166535, 0505 3184846 numaralı telefonlardan İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan başvuru sahiplerine ait irtibat numaraları üzerinden aranmak suretiyle yapılacaktır.

Kurada seçilen kişilerin 27.05.2021 tarihinde kurumumuza teslim etmesi gereken belgeler;

En az ilköğretim, en fazla lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belge sunulacaktır.

Adli Sicil Kaydı Belgesi sunulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi verme yetkisi olan firmalardan “Hijyen Eğitim Sertifikası”na sahip olanlar mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir.

Daha önceden iş deneyimine sahip olması, sözlü ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için zorunlu değildir.)

Detaylar için tıklayın!

IZGARA USTASI ALIMI

Genel Şartlar;

İlanın son başvuru tarihinden önce istenilen belge ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.

Personellerin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.

Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacak güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı durumunun bulunmaması şartı aranacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı sınavı kazanan adaylar sağlık problemi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

Kurumumuzca işe başvuruda bulunan kişilere yapılacak her türlü duyuru İŞKUR tarafından gönderilen listede belirtilen irtibat numaraları üzerinden telefonla aranmak üzere yapılacaktır. Listede belirtilen numaraya ulaşılamaması durumunda veya çağrıya geri dönüş yapılamaması durumunda hakkından vazgeçilmiş sayılacaktır.

Detaylar için tıklayın!

SERVİS KOMİSİ

İlanın son başvuru tarihinden önce istenilen belge ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.

Personellerin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.

Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacak güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı durumunun bulunmaması şartı aranacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı sınavı kazanan adaylar sağlık problemi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

Kurumumuzca işe başvuruda bulunan kişilere yapılacak her türlü duyuru İŞKUR tarafından gönderilen listede belirtilen irtibat numaraları üzerinden telefonla aranmak üzere yapılacaktır. Listede belirtilen numaraya ulaşılamaması durumunda veya çağrıya geri dönüş yapılamaması durumunda hakkından vazgeçilmiş sayılacaktır.

Detaylar için tıklayın!

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir