Ekonomi

Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Yapılandırma ile ilgili son dakika gelişmesi!

Gelen bir son dakika haberine göre borç yapılandırması ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti milletvekillerinin sunduğu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yapılan düzenlemeye göre Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda olan birtakım borçlar yapılandırılacak. İşte yapılandırmaya dair detaylar..

Teklifle yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu  tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu  tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi  cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci  taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme  faizleri, gecikme zamları,

Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi  cezaları, idari para cezaları,

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için  intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde  kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan  emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların  beyanı,

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü  doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen  gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı  alacakları, SGK’ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen  sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili  maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan  ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum  karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara  bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta  primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme  zammı alacakları,

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan  ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı  üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme  zammı alacakları,

İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan  idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve  önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile  bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve  vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı  tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir