İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Üniversite bünyesine KPSS şartsız daimi işçi alımı yapılıyor! 18 – 35 yaş arası dikkat!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni bir kamu iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan İŞKUR iş ilanı kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne daimi işçi alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların 18 – 35 yaş arasında olması gerektiğinin altı çizilirken, tüm detaylar yayımlanan ilan üzerinden aktarıldı.

KPSS şartsız iş ilanı arayanlar için İŞKUR üzerinde yeni personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanı kapsamında İŞKUR aracılığı ile 5 temizlik görevlisi ve 1 güvenlik görevlisi alınacak. Alıma dair tüm detaylar haberimizde..

Kilis Üniversitesi için yayımlanan sürekli iş alım ilanı için, “Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile 5 temizlik görevlisi ve 1 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 6 adet sürekli işçi alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

h) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

ı) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

i) Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

İlköğretim veya orta öğretim mezunu olmak,

18 – 35 yaş arasında olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Ön lisans mezunu olmak.

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış ve Valilik tarafından düzenlenen güncel (süresi dolmamış olan) özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

18 – 35 yaş arasında olmak,

ALIM DETAYLARINI YAKINDAN İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir