İş İlanlarıKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel AlımıSağlık Personeli

Akdeniz Üniversitesi hemşire, röntgen teknisyeni ve tıbbi sekreter alımı yapacak!

İş arayan vatandaşlar için Akdeniz Üniversitesi yeni personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan personel alım ilanına göre üniversite bünyesine hemşire, röntgen teknisyeni ve tıbbi sekreter alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuruların bugün başladığı ve 15 gün boyunca devam edeceği aktarıldı.

Yayımlanan ilanda 8 hemşire, 1 röntgen teknisyeni ve 2 tıbbi sekreter alımı yapılacak. 1 Haziran’da başlayan Akdeniz Üniversitesi personel alımı 15 gün sonra sona erecek. 11 sözleşmeli personel alımı için adayların hem genel hem de özel şartları yerine getirmesi gerekiyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunmak isteyenlerin taşıması gereken genel başvuru şartları şu şekilde ifade edildi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

657  sayılı  Kanun’un  53’üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı   yapmasına   engel   olabilecek   akıl   hastalığı   ile   gece   nöbeti   tutmasına   ve   vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri  puana  sahip  olması  gerekmekte  olup  diğer  pozisyonlar  için  2020  KPSS  (B)  grubu  puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  Emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

Başvuracak  adaylardan  657  sayılı  Devlet  Memuru  Kanunu’nun  4/B  maddesine  göre kamu  kurumlarında  istihdam  edilenlerin  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar’da “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinden  Bakanlar  Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren   1(bir)   yıl   geçmedikçe   kurumların   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   istihdam edilemezler.”  hükmü gereğince  başvuramazlar.  Bu  hükme  uygun  olmayanlar  atanmaya  hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Başvuru son günü itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

Başvuracak   adayların   başvurduğu   nitelik   kodunun   karşısında   yer   alan   aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yayımlanan ilanda başvuruların https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacağını ifade edildi.