Kamu Personelleri

KİT’lerin Atama İzinleri Nasıl Belirleniyor?

Kamu İktisadi Teşekkülleri, 2013-1’de 1159, 2013-2’de 495 personel alımı yapmıştır. 2014-1’de 1652 personel alımı yaparken 2014-2’de 745 memur alımı yapmamıştır. 2015-1’de 1423 memur alırken 2015-2’de 502 memur almıştır. KİT’lerin atama izinlerin nasıl olduğunu bu haberimizde anlatacağız.

DMO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKREM CANDAN:  Bildiğiniz gibi bütün bakanlıkların, kuruluşların bir toplam kadrosu var ve bunun atamaya izin verilen, fiilî olarak kullanılan bir kadro sayısı var. Bakanlar Kurulu kararıyla her yıl yürürlüğe konulan Yatırım Finansman Kararnamesi’nde KİT’lerin personel atamalarıyla ilgili sınırlama getirilmekte. Ölen, emekli olan, istifa eden, ayrılanların yüzde 50’si, 75’i gibi belli oranda atama izni verilmekte, bunu aşan bir talep olursa, yeni bir birim kurulması, ihtiyaç olması hâlinde gerekçesiyle Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi durumunda ilave atama izni alınabilmekte. Biz 7 bölge müdürlüğü, 4 irtibat müdürlüğü ve merkez teşkilatıyla hizmet veriyoruz. Mevcut personel sayımı z görevlerimizi yürütmek için yeterli ama ayrılan, ölen, emekli olan, değişik nedenlerle istifa eden personel olduğunda Yatırım Finansman Kararnamesi’nde bize verilen atama iznini azami şekilde kullanıyoruz. Şehit yakını atamasıysa, biz bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz, zaten kanundan da kaynaklanan bir şey, her kurum belli oranda şehit yakını ataması ve hükümlü ataması yapmak zorunda. Buradaki rakamlarda biz azami olarak Devlet Personel Başkanlığından talep ediyoruz. Devlet Personel Başkanlığı eğitim durumları, talepler doğrultusunda aldığı talepleri bilgisayar sistemine girmekte, Sayın Başbakanımızın da katıldığı kuralarla bunlar belirlenmekte. Yani, bizim atanan kişinin yakınlığıyla ilgili herhangi bir tasarrufumuz olmamakta, ayrıca kendileri de kurum tercih edememekte bildiğim kadarıyla. Onlar sadece şehir belirlemekte, diyelim ki Ankara ilini belirlediyse veya Bursa’yı belirlediyse hangi kuruma atanacağına Devlet Personel Başkanlığının kurduğu sistemde otomatik olarak belirlenmekte, tabii ki eğitim durum ve diğer koşullar dikkate alınarak. Onun dışında, bizim boş olan 900 kadronun hepsine istesek de atama yapamayız.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEMSİLCİSİ:  Malumunuz yatırım finansman kararnamesinde geçen yıldan ayrılan personelin yüzde 75’ine kadar izin verme yetkisi Hazine Müsteşarlığında. Biz bu kapsamda kuruluşun genellikle iş güvenliği kapsamındaki personel taleplerinin tamamını karşılıyoruz. Diğer taraftan mekanizasyon noktasında talep edilen personeli de yatırım tarafı Kalkınma Bakanlığı olmakla beraber bu kapsamda talep edilen personeli uygun görüyoruz.

Özetle; Yukarıda iki açıklamaya yer verdik, KİT’lerin kadroları kararnameye göre belirlenmektedir. Bir yıl içindeki emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınarak % 75’ine kadar kurumlara atama izinleri verilebilmektedir. Kurum yeni bir birim kurarsa ek atama talebinde bulunabilecektir.