İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

İçişleri Bakanlığı 14 ilde personel alımı sona eriyor! İçişleri Bakanlığı 225 personel alım başvuru ekranı!

14 Haziran’da başlayan İçişleri Bakanlığı personel alımı bugün sona eriyor. İçişleri Bakanlığı 225 temizlik personel alım başvuruları İŞKUR üzerinden alınmaya devam ediliyor. Personel alımına başvuruda bulunmak isteyenler için alımların 14 ilde yapıldığı aktarıldı. İçişleri bakanlığı 14 ilde temizlik işçisi alım detayları haberimizde..

İçişleri Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için personel alımı bugün de devam edecek. Saat 23.59’a kadar başvurular İŞKUR üzerinden alınacak KPSS şartsız işçi alımı için adayların taşıması gereken şartlar ve İçişleri Bakanlığı 225 sürekli işçi alım başvuru ekranı haberimizde mevcut

Yayımlanan ilana ilişkin, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 225 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır” ifadesi kullanıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HANGİ İLLERDE ALIM YAPACAK?

İçişleri Bakanlığı alım yapılacak iller şu şekilde sıralandı:

Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Erzurum, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Kütahya ve Niğde.

A) BAŞVURU ŞARTLARI

1) GENEL ŞARTLAR

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

2-İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4-İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

6-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

7-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan -sınav sürecinin her aşamasında Genel Müdürlükçe sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2) ÖZEL ŞARTLAR

1-En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

2-İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3-İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

4-Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,

5-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14/06/2021 -18/06/2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN METNİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir