Mevzuat

ODTÜ işçileri memurlara amir olarak atanamıyor!

Kamu Denetçiliği Kurumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi‘ndeki işçilerin memur amiri olarak atanmalarının yasal mevzuata dahil olmadığına karar verdi. Alınan bu yeni kararla işçiler artık memur amiri olamayacak!

ODTÜ Isı Su İşletme Müdürlüğünde çalışan memurlar, işçi konumundaki personellerin kendilerine amir olarak atandığını ve bunun mevzuata aykırı bir durum olduğunu belirtmişlerdi. Ayrıca iş ortamında psikolojik şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdi.

Eğitim Hak-Sen, rektörlüğe başvuruda bulunarak, bu görevlendirmelerin yasal mevzuata uygun şekilde yapılmasını talep etti. Ancak rektörlük bu talebi reddederek, 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 13 b 4. ve 5. fıkralarına ve işçi personel ile yapılan ve 01.04.2019-31.03.2021 yıllarını kapsayan TİS’in 30.maddesi b fıkrasına da atıf yaparak rektör oluru ile işçi personelin müdür ve şef gibi görevlere atanarak amir görevine getirildiklerini ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu yeni karar aldı

Eğitim Hak-Sen ise başvuruyu rektörlüğün reddinin ardından Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı. Başvuruyu kabul eden Kamu Denetçiliği Kurumu’nun aldığı karar doğrultusunda ODTÜ Isı Su İşletme Müdürlüğü personelleri artık memurlara amir olarak atanamayacaklar. Alınan yeni kararın detayları ise şu şekilde:

“Devlet memuru ve işçi personelin aynı anda görev yaptığı birimlere 657 sayılı Kanun kapsamında görevlendirilme yapılması ve birim sorumluluğu görevinin öncelikle teknisyen unvanlı Devlet memurlarına verilmesi, teknisyen unvanlı Devlet memurları içerisinde birim sorumluluğu görevini yürütmekte istekli personel bulunmazsa Toplu İş Sözleşmesi’nin 30 uncu maddesinin (b) fıkrası hükmü kapsamında birim sorumluluğu görevinin işçi kadrosunda görev yapan personele verilmesi yönünde ODTÜ Rektörlüğüne tavsiyede bulunulmasına…ODTÜ rektörlüğünce bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.”